Afstemmen van het leertraject school - werkplek: reflectiedocumenten voor trajectbegeleiding
 • Afstemmen van het leertraject school - werkplek: reflectiedocumenten voor trajectbegeleiding

  Bij duaal leren is het belangrijk dat het leren op de werkplek en het leren op school/in het centrum goed op elkaar afgestemd zijn. De reflectiedocumenten gaan dieper in op hoe de trajectbegeleiding de afstemming school - werkplek tijdens de verschillende stappen van het leertraject kan bewaken met aandacht voor de specifieke noden van alle partijen en met ondersteuning van het opleidingsplan.​​​​

  • De onepager 'Afstemmen van het duale leertraject op school en op de werkplek' geeft een overzicht van de afstemming tijdens de verschillende stappen in  het leertraject.
  • Bij de start wordt het leertraject uitgetekend. In een eerste fase wordt bij de opmaak van het individueel opleidingsplan het leertraject afgestemd op de doelen in het leerplan. In een tweede fase zal het individueel opleidingsplan aangepast worden in functie van de sterktes en noden van de leerling en de context van de werkplek. Meer informatie vind je in twee reflectiedocumenten: 'Afstemmen leertraject op doelen in leerplan' en 'Matching en afstemmen leertraject op leerling en werkplek'.
  • Tijdens het leertraject is afstemmen nodig tijdens het opleiden en begeleiden en tijdens het evalueren. In drie documenten in bijlage worden bij deze bouwstenen reflectievragen gesteld: 'Afstemmen opleiden en begeleiden', 'Afstemmen feedback', 'Afstemmen evaluatie'.  

  Over deze databank

  Ben je op zoek naar concrete tools, tips of goede praktijkvoorbeelden? Per bouwsteen vind je inspirerend materiaal.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio