ESF-project Duaal leren voor profs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet het als haar taak om sterk in te zetten op de verdere uitbouw van Duaal Leren in de scholen van haar netwerk. Daarom zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen via het project Duaal leren voor profs in op het inspireren en motiveren van haar leden om te komen tot een kwalitatief sterker aanbod Duaal Leren. Dit project wordt mogelijk gemaakt door co-financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van de oproep ‘Impuls duaal leren in secundair onderwijs’. Het project loopt tot en met december 2022.

In het project staat de uitbouw van een gelijkgerichte aanpak en een intensieve ondersteuning van opstartende en lopende duale trajecten centraal om zoveel mogelijk drempels die de scholen ervaren weg te werken.

Het project heeft vijf doelstellingen: 

  1. De verdere uitbouw van expertise; 
  2. De professionalisering van scholen, trajectbegeleiders, leraren; 
  3. De intensieve ondersteuning van opstartende duale opleidingen; 
  4. De professionalisering van pedagogisch begeleiders; 
  5. De ontsluiting van de projectresultaten. 

Thema’s waarop er ingezet wordt zijn visieontwikkeling, screening en matching van leerlingen, trajectbegeleiding, ontwerp van het leerproces en evaluatie. Maar we snijden bijkomende thema’s aan in functie van de behoeften van de scholen.

Op het einde van het project moeten we als pedagogische begeleiding een flinke sprong gemaakt hebben in de ondersteuning van de duale trajecten in onze scholen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio