Wat is duaal leren?

Duaal leren is een geïntegreerd opleidingstraject van algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring. Duaal leren is dus een leerweg waarbij de leerling, cursist of student het leren op school combineert met het leren in een onderneming. Leerlingen oefenen niet enkel competenties in op de werkplek, zoals bij een stage, maar verwerven er ook nieuwe competenties. Deze leerweg vereist een groot engagement van en zeer nauwe samenwerking tussen scholen en ondernemingen. Kwaliteitsvolle werkplekken waar de jongere tijd krijgt om te leren en daarin gecoacht wordt door een mentor, zijn daarbij essentieel. Het gaat om voltijdse opleidingen waarbij de leerling een gelijkwaardige kwalificatie kan behalen als in de niet-duale leerweg.

Voor een aantal opleidingen in het secundair onderwijs is er een aanloopfase naar duaal leren voor leerlingen die nog niet arbeidsrijp zijn. Ze kunnen er als opstap naar een duale opleiding werken aan loopbaangerichte, arbeidsgerichte of vaktechnische competenties of een begeleide leerervaring opdoen op een werkplek.

Duaal leren is vanaf 1 september 2019 verankerd in de regelgeving van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (OV3 en OV4) en kan aangeboden worden door secundaire scholen, scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-lesplaatsen. Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs een duale opleiding volgen in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

  Contact

  Koen Stassen
  pedagogisch begeleider
    02 507 07 30
    0486 60 19 84
    ×
    Kijkt als...
    Niveau
    Regio