Onze thema's

De focus van onze pedagogische begeleiding ligt op zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Sommige pedagogisch begeleiders werken Vlaanderenbreed, andere zijn vooral actief in een bepaalde regio. Alle begeleidingsinitiatieven houden verband met zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Het vademecum is onze leidraad.

Voor de thema’s die we behartigen, vertegenwoordigen wij onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogisch-didactische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. Voor vragen die verband houden met de concrete thema’s waarvoor de Dienst Lerenden verantwoordelijk is, kun je terecht bij de volgende stafmedewerkers en pedagogisch begeleiders.

Zorgbreed onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon GSM
Katrien Bressers (bu)bao - (bu)so   02 507 07 25   0486 89 77 33  
Jan Coppieters (bu)bao - (bu)so 02 507 07 87 0486 61 18 04
Lien De Feyter bao 02 507 07 64  
Bert De Jonghe bao 02 507 06 75  
Barbara Heyde so 02 507 08 66  
Annemie Jennes (bu)bao - (bu)so  02 507 06 25  
Jana Gastmans   02 507 06 96 0486 58 70 20
Inge Ranschaert bao - so 02 507 06 97  
Floor Tempelaere bao - so 02 507 06 94 0485 50 27 72
Joachim Vandevelde   so 02 507 07 95  
Fabien Verborgh bao 02 507 07 18 0476 73 74 82
Conny Vermandere bao - so 02 507 06 86  

Gelijke onderwijskansen en diversiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Het doel van het gelijke onderwijskansenbeleid is verschillen in leerresultaten van leerlingen die verklaard worden door achtergrondkenmerken van die leerlingen (zoals hun socio-economische status (SES)) weg te werken. Heb je vragen over:

 • de GOK-en SES-indicatoren
 • de regelgeving en decretaal kader in verband met GOK en SES
 • kwetsbaarheid en armoede
 • info over het voeren van een GOK en SES-beleid
 • schoolkosten op leerlingenniveau: kostenbeheersing op leerlingenniveau, bijdrageregeling
 • het waarderen en benutten van diversiteit van je leerlingen

Naam Niveau Telefoon GSM
Peter Bracaval (bu)so 02 507 06 34    
Bert De Jonghe bao 02 507 06 75  
Evy Ho Tiu buo 02 507 07 34 0479 79 39 51  
Loubna Latifine   02 507 07 46  
Arnoud Reusens   02 507 07 96  
Nathalie Vandenameele     02 507 06 49 0476 74 74 29
Fabien Verborgh bao 02 507 07 18 0476 73 74 82
Jurgen Viaene (bu)so 02 507 06 95 0473 27 07 09

Anderstalige nieuwkomers/OKAN

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon GSM
Nathalie Vandenameele   bao - so   02 507 06 49   0476 74 74 29  
Fabien Verborgh bao 02 507 07 18 0476 73 74 82
Jurgen Viaene so 02 507 06 95 0473 27 07 09

Buitenschoolse kinderopvang

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau   Telefoon
Bert De Jonghe bao 02 507 06 75  
Conny Vermandere   bao 02 507 06 86

Evaluatie en studiebekrachtiging

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon GSM
Barbara Heyde so 02 507 08 66    
Katrien Bressers (bu)so 02 507 07 25 0486 89 77 33
Jan Coppieters bao - so 02 507 07 87 0486 61 18 04  
Lien De Feyter bao 02 507 07 64  
Kaat Hendrickx bao - so   02 507 06 41  
Loubna Latifine so 02 507 07 46  
Arnoud Reusens   02 507 07 96  
Wim Rongé buso 02 507 06 26 0496 51 02 39
Floor Tempelaere (bu)bao 02 507 06 94 0485 50 27 72
Joachim Vandevelde   so 02 507 07 95  
Ilse Spittaels so 02 507 07 49  

Inschrijvingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • recht op inschrijving
 • capaciteit
 • aanmelden/volzet verklaren
 • voorrang
 • weigeren
 • overcapaciteitsgroepen
 • inschrijvingsbeleid
 • ...

Naam Niveau Telefoon GSM
Conny Vermandere bu(bao) - bu(so)   02 507 06 86    
Peter Bracaval bu(bao) - bu(so) 02 507 06 34  
Annemie Jennes buo 02 507 06 25  
Arnoud Reusens bu(so) 02 507 07 96  
Floor Tempelaere bu(bao) 02 507 06 94 0485 50 27 72  
Joachim Vandevelde bu(bao) - bu(so) 02 507 07 95  
Nathalie Vandenameele   OKAN 02 507 06 49 0476 74 74 29

Leersteun

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Telefoon GSM
Annemie Jennes 02 507 06 25  
Gunther De Praitere (PER)   02 507 08 33  
Isabelle Dobbelaere (BES) 02 507 06 24  
Sofie Eggermont (PER) 02 507 06 38  
Jana Gastmans 02 507 06 96   0486 58 70 20  
Stany Jackers - 0476 30 35 50
Katrien Jansen 02 507 06 15  
Inge Ranschaert 02 507 06 97  
Joachim Vandevelde 02 507 07 95  
Conny Vermandere 02 507 06 86  

Onderwijsloopbaanbegeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon GSM
Bavo Verlackt   02 529 04 13  
Katrien Bressers   02 507 07 25 0486 89 77 33
Jan Coppieters bao - so 02 507 07 87 0486 61 18 04
Bert De Jonghe bao 02 507 06 75  
Barbara Heyde so 02 507 08 66  
Jana Gastmans (bu)bao - (bu)so 02 507 06 96 0486 58 70 20
Annemie Jennes (bu)bao - (bu)so   02 507 06 25  
Floor Tempelaere bao 02 507 06 94 0485 50 27 72
Nathalie Vandenameele   OKAN 02 507 06 49 0476 74 74 29
Fabien Verborgh   02 507 07 18 0476 73 74 82  
Conny Vermandere bao - so 02 507 06 86    
Ilse Spittaels so 02 507 07 49  

Participatie

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon  
Bavo Verlackt so - vwo - ho   02 529 04 13    
Peter Bracaval so - buo 02 507 06 34  
Bert De Jonghe bao 02 507 06 75  
Conny Vermandere   so 02 507 06 86  

Rechtspositie van de lerende

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon  
Kaat Hendrickx   02 507 06 41  
Lien De Feyter bao 02 507 07 64  
Barbara Heyde   02 507 08 66  
Loubna Latifine   02 507 07 46  
Arnoud Reusens   02 507 07 96  
Joachim Vandevelde     02 507 07 95  
Conny Vermandere bao - so   02 507 06 86  
Bavo Verlackt so - vo 02 529 04 13    

Schoolorganisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Niveau Telefoon GSM
Lien De Feyter bao 02 507 07 64    
Katrien Bressers (bu)so 02 507 07 25 0486 89 77 33  
Kaat Hendrickx bao - so   02 507 06 41  
Barbara Heyde so 02 507 08 66  
Arnoud Reusens so 02 507 07 96  
Wim Rongé buso   0496 51 02 39
Joachim Vandevelde   so 02 507 07 95  
Bavo Verlackt so - vwo - ho   02 529 04 13  
Ilse Spittaels so 02 507 07 49  

Stages/werkplekleren

sla link op in klembord

Kopieer

Naam Telefoon GSM
Barbara Heyde 02 507 08 66    
Kaat Hendrickx 02 507 06 41  
Loubna Latifine 02 507 07 46  
Arnoud Reusens   02 507 07 96    
Jana Gastmans 02 507 06 96 0486 58 70 20  
Wim Rongé 02 507 06 26 0496 51 02 39
Ilse Spittaels 02 507 07 49  

Contact

Wendy Meulemans
coördinator
   02 507 08 72
   Jan Schokkaert
   directeur
     02 507 06 48
     0497 39 76 52
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio