De overheid legt wettelijke minimumvereisten op voor de organisatie van het schooljaar om de kwaliteit van het onderwijs enerzijds en de belangen van de leerlingen anderzijds te waarborgen. Zo streven scholen naar een evenwichtige spreiding van de onderwijstijd en de vrije tijd op dag-, week- en jaarbasis. Hieronder lichten we het reglementaire kader toe maar willen we ook concrete aanbevelingen doen over onder meer de organisatie van de lestijd, de vakantieregeling en lesvrije dagen en - specifiek voor het secundair onderwijs - de organisatie van stages en de evaluatieperiode.

Downloads

×
Kijkt als...
Niveau
Regio