De overheid legt wettelijke minimumvereisten op voor de organisatie van het schooljaar om de kwaliteit van het onderwijs enerzijds en de belangen van de leerlingen anderzijds te waarborgen. Zo streven scholen naar een evenwichtige spreiding van de onderwijstijd en de vrije tijd op dag-, week- en jaarbasis. Hieronder lichten we het reglementaire kader toe maar willen we ook concrete aanbevelingen doen over onder meer de organisatie van de lestijd, de vakantieregeling en lesvrije dagen en - specifiek voor het secundair onderwijs - de organisatie van stages en de evaluatieperiode.

Downloads

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   0486 89 77 33
   Lien De Feyter
   stafmedewerker
     02 507 07 64
     Kaat Hendrickx
     stafmedewerker
       02 507 06 41
       Arnoud Reusens
       stafmedewerker
         02 507 07 96
         Bavo Verlackt
         stafmedewerker
           02 529 04 13
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
            Regio