Dienst Lerenden

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dat van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 
Hij werkt globaal aan drie opdrachten: 1° visie; 2° beleid; 3° praktijk (rechtstreekse dienstverlening en pedagogische begeleiding). De focus van onze pedagogische begeleiding ligt op zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Ons team

Wie zijn we?

Onze thema's

Wie doet wat?

Contact

Wendy Meulemans
coördinator
02 507 08 72
Jan Schokkaert
directeur
02 507 06 48
0497 39 76 52
×
Kijkt als...
Niveau
Regio