De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dat van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 
Hij werkt globaal aan drie opdrachten: 1° visie; 2° beleid; 3° praktijk (rechtstreekse dienstverlening en pedagogische begeleiding). De focus van onze pedagogische begeleiding ligt op zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Ons team

Wie zijn we?

Onze thema's

Wie doet wat?

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio