Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de leerlingenraad toe. Een sterke leerlingenraad kan de participatie van leerlingen op school versterken en is verplicht in het secundair onderwijs en buitengewoon secundair OV4. In de andere onderwijsniveaus is een leerlingenraad niet verplicht. Het mandaat van de meeste leerlingenraden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

Downloads

78KB
Kiesreglement leerlingenraad (MLER_013_B01)65KB
Huishoudelijk reglement voor de leerlingenraad (MLER_013_B02)70KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio