Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de schoolraad toe. Een sterke schoolraad kan de participatie op school versterken en is verplicht in het basis- en secundair onderwijs sinds 1 april 2005. Het mandaat van de meeste schoolraden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

Downloads

269KB
Kiesreglement verkiezing van de leerlingengeleding van de schoolraad (MLER_018_B01)69KB
Kiesreglement voor de personeelsgeleding van de schoolraad (MLER_018_B02)67KB
Kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad (MLER_018_B03)71KB
Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (MLER_018_B04)74KB
Oudergeleding van de schoolraad - model van brief voor de ouders (MLER_018_B05)67KB
Stappenplan en tijdspad verkiezing schoolraad (MLER_018_B06)76KB
Oproepbrief kandidaten geleding personeel (MLER_018_B07)66KB

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Bert De Jonghe
   stafmedewerker
     02 507 06 75
     Bavo Verlackt
     stafmedewerker
       02 529 04 13
       Conny Vermandere
       stafmedewerker
         02 507 06 86
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio