Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de schoolraad toe. Een sterke schoolraad kan de participatie op school versterken en is verplicht in het basis- en secundair onderwijs sinds 1 april 2005. Het mandaat van de meeste schoolraden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

Downloads

271KB
Kiesreglement verkiezing van de leerlingengeleding van de schoolraad (MLER_018_B01)69KB
Kiesreglement voor de personeelsgeleding van de schoolraad (MLER_018_B02)66KB
Kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad (MLER_018_B03)70KB
Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (MLER_018_B04)74KB
Oudergeleding van de schoolraad - model van brief voor de ouders (MLER_018_B05)67KB
Stappenplan en tijdspad verkiezing schoolraad (MLER_018_B06)57KB
Oproepbrief kandidaten geleding personeel (MLER_018_B07)66KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio