Inschrijvingen

Elke start van de schoolloopbaan van een leerling begint bij een kwaliteitsvolle inschrijving. Die is gebonden aan heel strikte regelgeving. Hier vind je meer informatie terug over het inschrijvingsrecht op zich. We gaan ook dieper in op die zaken die er nog extra bij komen in bijzondere situaties. We denken bijvoorbeeld aan het instellen van een aanmeldingsprocedure, het inschrijven van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs ...

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 
Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school.

Downloads

153KB
Bestandsnaam 24 Onthaal en inschrijvingen bao.pdf
Referentie

211KB
Bestandsnaam 25 Onthaal en inschrijvingen so.pdf
Referentie

273KB
Bestandsnaam MLER_105_Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs.pdf
Referentie MLER_105
Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs (MLER_105) 273KB
Stroomschema inschrijvingsvraag van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs (MLER_105_B01) 254KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment het GC volgt (MLER_105_B02) 149KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment een IAC volgt (MLER_105_B03) 141KB
Procedure ontbinden van een inschrijving - bemiddeling en klacht (MLER_105_B04) 1MB

147KB
Bestandsnaam MLER_099_Het oprichten van een disfunctiecommissie in het kader van een aanmeldingsprocedure.pdf
Referentie MLER_099

63KB
Bestandsnaam MLER_168_Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement.docx
Referentie MLER_168

72KB
Bestandsnaam MLER_094A_Model administratieve schoolfiche en kindgebonden afspraken voor de lln in het gewoon bao.docx
Referentie MLER_094A

74KB
Bestandsnaam MLER_094B_Model administratieve schoolfiche en kindgebonden afspraken voor de lln in het bubao.docx
Referentie MLER_094B

Bij een vraag tot inschrijving van een kind kunnen de ouders met dit model alle nodige info aanleveren. De ouders verstrekken deze informatie vrijwillig. Zij zijn niet verplicht om op elke vraag een antwoord te geven. Deze informatie wordt ook enkel gebruikt voor de optimale begeleiding van het kind.

64KB
Bestandsnaam MLER_091_Model zorgfiche bij de inschrijving van een leerling in het gewoon onderwijs.docx
Referentie MLER_091

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
02 507 06 34
Annemie Jennes
stafmedewerker
02 507 06 25
Floor Tempelaere
pedagogisch begeleider
02 507 06 94
0485 50 27 72
Joachim Vandevelde
stafmedewerker
02 507 07 95
Lieselot Vantuyckom
stafmedewerker
02 507 07 34
Conny Vermandere
stafmedewerker
02 507 06 86
×
Kijkt als...
Niveau
Regio