Elke start van de schoolloopbaan van een leerling begint bij een kwaliteitsvolle inschrijving. Die is gebonden aan heel strikte regelgeving. Hier vind je meer informatie terug over het inschrijvingsrecht op zich. We gaan ook dieper in op die zaken die er nog extra bij komen in bijzondere situaties. We denken bijvoorbeeld aan het instellen van een aanmeldingsprocedure, het inschrijven van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs ...

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 
Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school.

Webinar basisonderwijs 2022

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Webinar secundair onderwijs 2022

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Downloads

249KB
Stroomschema inschrijvingsvraag van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs (MLER_105_B01)254KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment het GC volgt (MLER_105_B02)149KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment een IAC volgt (MLER_105_B03)141KB
Procedure ontbinden van een inschrijving - bemiddeling en klacht (MLER_105_B04)1MB

Bij een vraag tot inschrijving van een kind kunnen de ouders met dit model alle nodige info aanleveren. De ouders verstrekken deze informatie vrijwillig. Zij zijn niet verplicht om op elke vraag een antwoord te geven. Deze informatie wordt ook enkel gebruikt voor de optimale begeleiding van het kind.

64KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio