Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de pedagogische raad toe. Een sterke pedagogische raad kan de participatie van personeelsleden op school versterken, maar is niet verplicht. Het mandaat van de meeste pedagogische raden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio