Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de pedagogische raad toe. Een sterke pedagogische raad kan de participatie van personeelsleden op school versterken, maar is niet verplicht. Het mandaat van de meeste pedagogische raden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

Downloads

80KB
Kiesreglement voor de pedagogische raad (MLER_014_B01)69KB
Huishoudelijk reglement voor de pedagogische raad (MLER_014_B02)70KB

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Bert De Jonghe
   stafmedewerker
     02 507 06 75
     Bavo Verlackt
     stafmedewerker
       02 529 04 13
       Conny Vermandere
       stafmedewerker
         02 507 06 86
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
          Regio