Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt een participatieve schoolcultuur met leerlingen, ouders en personeelsleden belangrijk. Onze visie op participatie van leerlingen, personeel en ouders en de praktische uitwerking van de verschillende raden (schoolraad, medezeggenschapsraad, pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad) zetten we uit elkaar in verschillende pagina’s. Deze pagina licht de decretale regeling over de ouderraad toe. Een sterke ouderraad kan de participatie van ouders op school versterken. Het mandaat van de meeste ouderraden loopt - na vier jaar - op 31 maart 2025 af.

Downloads

82KB
Kiesreglement voor de ouderraad (MLER_012_B01)70KB
Huishoudelijk reglement voor de ouderraad (MLER_012_B02)77KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio