Om je te ondersteunen in je zorgbeleid waarin ook zorg voor het psychisch en sociaal functioneren van je lerenden is geïntegreerd, bieden we je informatie aan over hoe je best omgaat met depressie, zelfverwonding en suïcidaal gedrag. Onder andere de mogelijkheid tot een preventieve aanpak, het opvangen en herkennen van signalen, de mogelijkheid van ondersteuning door het CLB, doorverwijzing, het verbreden van een netwerk met externe deskundigen en het opstellen van stappenplannen komen aan bod.

Duiding

Zelfverwonding

Depressie

Zelfdoding

Preventie

Literatuur

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio