Het aantal problematische afwezigheden in Vlaanderen is beperkt, maar neemt elk jaar toe. De preventie en aanpak ervan vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het zorgbeleid. De preventie van spijbelen kadert in een brede basiszorg met focus op onder andere verbindend schoolklimaat. De opvolging van leerlingen met afwezigheden situeert zich in fase 1 (verhoogde zorg), de bijkomende en intensievere ondersteuning van spijbelaars in fase 2 (uitbreiding van zorg). We bieden je op deze pagina binnen dit kader ondersteuning bij het uitwerken en evalueren van dit aspect van het schoolbeleid.

Wat?

Wie spijbelt en waarom?

Aanpak

Hoe pak je spijbelen aan?

Preventie

Hoe voorkomen?

Naadloze flexibele trajecten

Voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten.

Meer weten?

Interessante links en bronnen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio