Naadloze flexibele trajecten

Voor wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Naadloze flexibele trajecten (NAFT) zijn er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving.

Hoe verloopt een traject?

sla link op in klembord

Kopieer

Een NAFT kan preventief of curatief ingezet worden. Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie.

Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten zij kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen.

Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode:

  • De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan.
  • De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan.

De opvolging van de jongere na het traject vereist voldoende aandacht. De NAFT-begeleider bespreekt dat uitgebreid met de jongere, zijn ouders, de school en het CLB tijdens een afsluitend rondetafelgesprek.

Enkele vragen die op dat rondetafelgesprek ter sprake komen:

  • waar kan de jongere terecht als het weer even minder goed gaat?
  • waar kan de school of het CLB terecht met eventuele vragen over de begeleiding van de jongere?
  • voelen de ouders zich in staat om de jongere weer op te vangen of hebben ze daar ondersteuning bij nodig?

Aanmelding door CLB

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerling kan enkel een NAFT-traject volgen op voorstel van het CLB en indien de school, de betrokken personen (onder andere ouders) en de leerling akkoord gaan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio