Filter zoekresultaten

Zoek
 • Selecteer deze optie als je enkel binnen dit thema wil zoeken

Types
 • Vakkenpagina

  Overzicht van alle leerplannen met ondersteunend materiaal per leerplan.

 • Goedkeuring AGION-dossiers februari 2024

  Deze dossiers keurde de raad van bestuur van AGION goed in februari 2024.

 • Aanbeveling stageverplichting derde graad

  wo 28 februari 2024

  In een recente mededeling houdt de Vlaamse Regering vast aan de nieuwe stageverplichting, maar erkent ze tegelijkertijd dat scholen en bedrijven momenteel onvoldoende in staat zijn om aan die stageverplichting te voldoen. De onderwijsinspectie zal er daarom pragmatisch mee omgaan. Er wordt wel verwacht dat scholen zich maximaal inspannen om leerlingen met het bedrijfsleven in contact te brengen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat onderwijsverstrekkers en sectoren bespreken hoe een groeipad kan worden uitgetekend om op langere termijn stage te voorzien in studierichtingen waar het zinvol is.

 • Digitale leermiddelen in het lager en secundair onderwijs

  wo 28 februari 2024

  Pedagogisch begeleider Joost Dendooven nam deel aan een onderwijsdebat over digitale leermiddelen, georganiseerd door het online nieuwsplatform SchoolIT. SchoolIT maakte een verslag op hun website over deze interessante discussie.

 • EXTRA Werkingsbudget taaloffensief Nederlands

  wo 28 februari 2024

  Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt een extra werkingsbudget toegekend aan scholen voor gewoon voltijds onderwijs en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. Het extra werkingsbudget dient om leerlingen met een te beperkte kennis van het Nederlands extra te ondersteunen.

 • Extern initiatief: European disability card

  wo 28 februari 2024

  De European Disability Card is een wettelijke kaart waarmee personen met een beperking zich kenbaar kunnen maken. Ook wanneer communicatie met derden moeilijk is, dit voor een betere hulpverlening of in nood te gebruiken. Door het tonen van de EDC kaart kunnen onzichtbare beperkingen zichtbaar worden, wat ook kan helpen in een schoolcontext.

 • Extern initiatief: wereldrecord rekenoefeningen maken op pi-dag

  wo 28 februari 2024

  Altijd al een wereldrecord willen breken? Grijp met je klas dan deze unieke kans! Op 14 maart tussen 11 en 12 uur verenigen klassen uit België en Nederland zich om online zoveel mogelijk rekenoefeningen te maken in 60 minuten. Je hoeft niet het volledige uur te oefenen, kies gerust een moment dat voor jou het beste past. Jij kiest zelf de oefeningen die je met je klas wil oefenen.

 • Filmreeks “In beeld” zet leraren kritische bril op

  wo 28 februari 2024

  In een snel evoluerende digitale wereld ondersteunt onze pedagogische begeleidingsdienst met hun begeleidingswerk ook scholen, leraren en ICT-coördinatoren die vanuit het leerplan Zill, doelgericht ICT en media in hun klaspraktijk willen implementeren. Ontdek hoe de filmreeks In beeld hierbij zeker en vast een inspiratiebron vormt voor elke leraar kleuter en lager.

 • Jeugdboekenmaand 2024

  wo 28 februari 2024

  In maart is het Jeugdboekenmaand. Tijdens deze maand wil iedereenleest.be echt iedereen aan het lezen krijgen met initiatieven in de bibliotheken, inspirerende lesactiviteiten op hun website en een grote campagne.

 • Vlaamse Toetsen: registratieperiode verlengd

  wo 28 februari 2024

  We kregen van verschillende scholen de boodschap dat ze niet tijdig alle informatie konden ingeven in het Schoolloket voor de Vlaamse Toetsen. De overheid zal daarom het schoolloket opnieuw openstellen van 1 tot en met 29 maart. Toegang tot het schoolloket.

 • Vorming in de kijker: gemengde btw-plichtigheid voor onderwijs-vzw's

  wo 28 februari 2024

  Je schoolbestuur maakt steeds vaker zelf facturen aan voor openstelling van infrastructuur, aanrekeningen aan andere rechtspersonen (scholengemeenschappen, scholengemeenschapsinstellingen, andere schoolbesturen) en voor verkoop van elektriciteit (zonnepanelen en/of laadpalen). Dat zijn btw-plichtige verkopen die soms nog van de btw kunnen worden vrijgesteld door de btw-vrijstelling kleine ondernemingen. Maar de omzet kan daar te groot voor worden ...

 • Woordje van de vakbegeleiders

  wo 28 februari 2024

  Met het aanbreken van de maand maart krijgen we allemaal een beetje een vroeg lentegevoel... al wordt het niet zelden gesmoord door de nieuwsberichten die ons laten zien dat er nog zoveel verdriet en ellende is in de wereld. Vanuit de geschiedenislessen kunnen we veel van deze berichten duiden, context geven, fake news ontmaskeren. Veel van deze lessen worden gegeven in de derde graad, maar we mogen ook de eerste en tweede graad niet vergeten. Voor verschillende lopende conflicten zijn er uitstekende “mee in één lesuur”-lespakketjes. Interesse? Vraag ernaar bij je vakbegeleider.

 • Onderzoekscompetenties: inspirerend voorbeeld i.v.m. gezondheidsgedrag

  Dit voorbeeld kan je inspireren om een onderzoeksopdracht op te stellen op basis van leerplandoel 33 i.v.m. gezondheidsgedrag.

 • Leerlijnen eerste hulp Rode Kruis Vlaanderen

  Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde een leerlijn over eerste hulp. De leerlijn eerste hulp is adviserend en wil een kapstok bieden aan leerkrachten om met de leerinhouden betreffende eerste hulp aan de slag te gaan.

 • Teach 2 Volley

  Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Speciaal voor leerkrachten LO in het basisonderwijs en het secundair onderwijs werd er op basis van de bestaande leerlijnen een dynamische en attractieve twist gegeven aan de aan te leren technieken en gekende spelvormen. Aangevuld met techniekfiches en -video’s en de verschillende differentiatiemogelijkheden is Teach2Volley de ideale en complete volleybalondersteuning voor elke leerkracht LO. Vertrek vanuit dit periodeplan en vind alle informatie op https://volleyvlaanderen.be/teach2volley/

 • Leerplan

  Download hieronder het leerplan.

 • Werken aan het attest bedrijfsbeheer in het domein Economie en organisatie

  Het zelfstandig ondernemerschap is ingevolge de staatshervorming niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. In uitvoering van deze bevoegdheid heeft de Vlaamse overheid beslist om met ingang van 1 september 2018 geen opleidingsvoorwaarden bedrijfsbeheer en met ingang van 1 januari 2019 voor geen enkel beroep nog voorwaarden beroepsbekwaamheid (behalve voor de meeste beroepen van de bouwsector) op te leggen voor zelfstandige beroepsuitoefening. Ook in het Brussels Gewest hoeft vanaf 15 januari 2024 de basiskennis van het bedrijfsbeheer niet meer aangetoond. Voor het opstarten van een zaak in het Waalse Gewest is het bezit van het getuigschrift bedrijfsbeheer noodzakelijk. Secundaire scholen hebben nog de mogelijkheid om het getuigschrift uit te reiken voor zover rekening wordt gehouden met alle richtlijnen van de omzendbrief SO/2008/01. Het wordt aan de scholen overgelaten om te beslissen of ze van deze mogelijkheid gebruik maken. Wel wordt verwacht dat ze ouders en leerlingen duidelijk informeren over wat de resterende "civiele effecten" (relevantie) van het getuigschrift zijn. De vergelijkende checklist, waarin de competenties bedrijfsbeheer worden gelinkt aan leerplandoelen, kan de school ondersteunen in de concrete realisatie.

 • Filmpjes bij het memorandum

  Deze filmpjes dienen als inleiding bij de debatten.

 • Memorandum 2024-2029

  Dit memorandum voor de Vlaamse regering kwam het voorbije jaar tot stand dankzij onze leden. Besturen en directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, comités besturen, CODI- en CAIM-vergaderingen en op de diverse fora van onze advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur). Dankzij hun waardevolle commentaar kreeg ons memorandum zijn definitieve vorm.

 • Ons eisenpakket

  Om kwaliteitsvol, ambitieus en genereus onderwijs te realiseren zijn er randvoorwaarden. Voor de realisering daarvan wenden we ons tot de volgende Vlaamse regering. We formuleren zes prioriteiten met concrete verwachtingen.

 • Onze inzet

  Ouders, leerlingen, studenten, cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie dragen onze besturen en onderwijsinstellingen daartoe bij. Ze beogen een recht op onderwijs en excellentie bij elke leerling. Daarvoor stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende premissen voor.

 • Goedkeuring AGION-dossiers januari 2024

  Deze dossiers keurde de raad van bestuur van AGION goed in januari 2024.

 • Fiche ouders

  De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

 • Directiecongres basisonderwijs West-Vlaanderen

  Beste directeurs Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze jaarlijkse directietweedaagse! Het worden twee dagen vol gezelligheid, inspiratie en natuurlijk, veel goede gesprekken.Omwille van de 20ste jaargang willen we gaan voor een echte feesteditie en dit op een andere locatie, namelijk in hotel Van der Valk Beveren. De voorbije 19 jaar werd een positief saldo opgebouwd dat nu ingezet kan worden om jullie aan een aanvaardbare prijs extra in de watten te leggen.Verwacht bijzonder interessante keynotesprekers, een gevarieerde inspiratiemarkt, interactieve en andere boeiende workshops en volop gelegenheid om te verbinden.Het doel? Samen onze batterijen opladen en met nieuwe inspiratie weer huiswaarts keren.We kijken er echt naar uit om deze dagen met jullie door te brengen. Laten we er iets geweldigs van maken!Hartelijke groetDe werkgroep tweedaagse directies (bu)bao

 • Inschrijven

  Heb je alle info goed doorgenomen en voor de workshops twee keuzes gemaakt!? Dan is het tijd om je in te schrijven ...!Vergeet op het einde niet op de knop VOLTOOIEN te drukken! Als je alles correct invulde, krijg je nadien ook een automatische bevestigingsmail. Twijfel je, dan neem je best even met het regionale secretariaat (ingrid.jost@katholiekonderwijs.vlaanderen of 050 37 26 75) of met de Academie (nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 80) contact op.

 • 30 van 23620

×
Kijkt als...
Niveau
Regio