• Tijdelijke aanstelling in selectie- en bevorderingsambten

Voor wie start als technisch adviseur, adjunct-directeur, directeur … gelden andere regels voor tijdelijke aanstelling dan voor personeelsleden die starten in een wervingsambt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio