Filter zoekresultaten

Zoek
 • Selecteer deze optie als je enkel binnen dit thema wil zoeken

Types
 • Vakkenpagina

  Overzicht van alle leerplannen met ondersteunend materiaal per leerplan.

 • 3de netwerk 3de graad Biotechnologische en chemische technieken

  di 27 februari 2024

  Hou de datum nu al vrij: begin juni organiseren we op woensdagnamiddag een derde bijeenkomst van het delend netwerk (zowel de leraren van het netwerk productiesystemen als de leraren van het algemeen netwerk BCT)5 juni 2024: netwerk WEST (Oost- en West-Vlaanderen) in Lokeren (o.v.)12 juni 2024: netwerk OOST (Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel) in Geel

 • Burgerschapsdoelen in de lessen geschiedenis in de eerste graad

  di 27 februari 2024

  Sinds de onderwijsvernieuwing werden in alle leerplannen geschiedenis een aantal burgerschapsdoelen opgenomen. Veel leraren vinden deze doelstellingen echter vrij abstract voor leerlingen in de eerste graad.

 • Een excursie-ideetje!

  di 27 februari 2024

  Hieronder de doorloop voor een excursie naar en in de Borinage (Industriële Revolutie), in de voetsporen van Vincent Van Gogh. Mogelijkheid tot vakoverschrijdend werken (esthetica, aardrijkskunde, wiskunde, Frans, wetenschappen). Syllabus op aanvraag verkrijgbaar!

 • Europese verkiezingen en burgerschapsdoelen: leerplan check!

  di 27 februari 2024

  Stilaan vinden we in onze brievenbussen flyers terug van diverse politieke partijen. Dat 2024 een verkiezingsjaar wordt, daar kunnen we dus al lang niet meer omheen. Velen onder jullie treffen vermoedelijk voorbereidingen om het politieke veld te duiden, om debatten te organiseren, om een bezoek te plannen aan een instelling enzovoort. Dit alles in functie van de realisatie van leerplandoelen rond burgerschap, maar ook ter realisatie van doelen rond kenmerken van samenlevingen.

 • Extern initiatief: webinar patrimoniumtaks Unisoc

  di 27 februari 2024

  Unisoc organiseert op 12 maart van 15 uur tot 16.30 uur een webinar over de nieuwe regelgeving over de partimoniumtaks. Het webinar kost 20 euro.

 • Interactieve webinterfaces maken met ASP.NET Blazor

  di 27 februari 2024

  Interactieve webinterfaces maken met ASP.NET Blazor

 • Leerstrategieën Economie en organisatie

  di 27 februari 2024

  Leren gebeurt nooit op een geïsoleerde wijze: je leert maar leren door iets te leren. Het is van belang dat leren leren binnen een vak wordt geïntegreerd met aandacht voor het individuele leer- en groeiproces van de leerling. Behalve het vakspecifieke aspect is het belangrijk om over vakken heen gelijkgericht te werken. Denken we bijvoorbeeld aan meer generieke vaardigheden zoals oriënteren of plannen, structureren, verklaren, controleren en bijsturen. Ten slotte is het waardevol om leerlingen leer- en keuzestrategieën aan te leren die hen soms uit hun comfortzone halen. Inzetten op leerstrategieën is een middel om het leren van leerlingen te versterken.

 • Lerend en delend netwerk Financiële en economische vorming 3de graad – save the date

  di 27 februari 2024

  Tijdens dit lerend en delend netwerk verdiep je je samen met collega's verder in het leerplan Financieel-economische vorming voor de derde graad. We gaan na hoe we met de leerlingen naar de doelen van ons leerplan toewerken en hoe we bij het voorbereiden van lessen, projecten of themadagen te werk kunnen gaan. Daarnaast is het vooral de bedoeling om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en ook materialen en eigen praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. We gaan samen op zoek, met vallen en opstaan, naar 'goesting' voor financieel-economische vorming bij de leerlingen.

 • Living Tomorrow en AI: informaticawetenschappen in de praktijk

  di 27 februari 2024

  Op dinsdag 7 mei brengen we een bezoek aan de nieuwe innovatiecampus van Living Tomorrow in Vilvoorde. De focus van het nieuwe huis van de toekomst ligt niet meer enkel op ontwikkelingen voor thuis maar we gaan kijken naar hoe technologische en duurzame ontwikkelingen de wereld tot 2030 en daarna zal kleuren met betrekking tot ons leven thuis, op het werk en tijdens verplaatsingen. Bij deze ontwikkelingen speelt Informaticawetenschappen een belangrijke rol. Je kunt er inspiratie opdoen voor oefeningen in de klas.

 • Onderzoekscompetenties: inspirerend voorbeeld i.v.m. gezondheidsgedrag

  Dit voorbeeld kan je inspireren om een onderzoeksopdracht op te stellen op basis van leerplandoel 33 i.v.m. gezondheidsgedrag.

 • Ouderkoepel VCOV – Webinar ‘(Voor)lezen thuis en op school’

  di 27 februari 2024

  (Voor)lezen is niet alleen fijn en gezellig, het is ook belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom organiseert VCOV op dinsdag 12 maart 2024 om 20.00 uur een interessante webinar over dit thema. Bezorg bijgevoegde link aan het schoolteam en de ouders.

 • Podcasts, de nieuwe PowerPoint?

  di 27 februari 2024

  Weet je nog, enkele decennia geleden toen PowerPoint haar intrede deed? En we allemaal pogingen ondernamen om gestructureerd onze lessen weer te geven? En weet je nog, hoe we zochten naar de gepaste afbeelding en deze dan net ‘te groot’ bleek? En weet je nog, de talloze varianten aan ‘animaties’ waarmee we onze presentatie probeerden op te smukken? En vervolgens, 'pimpen’ met kleurtjes. Heb je soms ook het gevoel dat deze presentaties wat gedateerd zijn?

 • Power Automate en PowerApps

  di 27 februari 2024

  In het leerplan van Applicatie- en databeheer is er sprake van het automatiseren van taken en macro’s (LPD38). Power Automate en PowerApps zijn hier uitermate geschikt voor. Je leert in deze nascholing m.b.v. Power Automate en PowerApps verschillende administratieve taken uit een bedrijfscontext automatiseren:

 • Power Automate en PowerApps

  di 27 februari 2024

  In sommige scholen worden er meerdere uren Informaticawetenschappen ingericht in de 3de graad. Een interessante en boeiende aanvulling op het leerplan automatiseren van verschillende administratieve taken uit een bedrijfscontext met Power Automate en PowerApps. Je leert in deze nascholing:

 • Special verkiezingen

  di 27 februari 2024

  2024 is een bijzonder verkiezingsjaar: op 9 juni zijn er verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de deelstaatparlementen en het Europees Parlement. Op 13 oktober zijn er gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

 • Summer of science

  di 27 februari 2024

  De Faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven organiseert in juli een zomerschool voor enthousiaste leerlingen van het secundair onderwijs. Een week lang kunnen leerlingen proeven van de wetenschap en zich verdiepen in een onderwerp dat hen fascineert! Inschrijven kan vanaf nu en tot 7 april. De voertaal voor de zomerschool is Engels.

 • iSTEM Inkleuren organiseert workshops ‘Start to STEM’

  di 27 februari 2024

  iSTEM organiseert werkwinkels voor leraren SO (alle graden en finaliteiten) die beginnen met STEM. Er wordt gestart vanuit een boeiende STEM-activiteit. Vervolgens wordt eigen lesmateriaal verrijkt met praktische tips. Deze workshops worden gegeven op 18 april in Leuven en 18 & 24 april (telkens NM) in Gent.

 • Leerlijnen eerste hulp Rode Kruis Vlaanderen

  Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde een leerlijn over eerste hulp. De leerlijn eerste hulp is adviserend en wil een kapstok bieden aan leerkrachten om met de leerinhouden betreffende eerste hulp aan de slag te gaan.

 • Teach 2 Volley

  Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Speciaal voor leerkrachten LO in het basisonderwijs en het secundair onderwijs werd er op basis van de bestaande leerlijnen een dynamische en attractieve twist gegeven aan de aan te leren technieken en gekende spelvormen. Aangevuld met techniekfiches en -video’s en de verschillende differentiatiemogelijkheden is Teach2Volley de ideale en complete volleybalondersteuning voor elke leerkracht LO. Vertrek vanuit dit periodeplan en vind alle informatie op https://volleyvlaanderen.be/teach2volley/

 • Leerplan

  Download hieronder het leerplan.

 • Werken aan het attest bedrijfsbeheer in het domein Economie en organisatie

  Het zelfstandig ondernemerschap is ingevolge de staatshervorming niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. In uitvoering van deze bevoegdheid heeft de Vlaamse overheid beslist om met ingang van 1 september 2018 geen opleidingsvoorwaarden bedrijfsbeheer en met ingang van 1 januari 2019 voor geen enkel beroep nog voorwaarden beroepsbekwaamheid (behalve voor de meeste beroepen van de bouwsector) op te leggen voor zelfstandige beroepsuitoefening. Ook in het Brussels Gewest hoeft vanaf 15 januari 2024 de basiskennis van het bedrijfsbeheer niet meer aangetoond. Voor het opstarten van een zaak in het Waalse Gewest is het bezit van het getuigschrift bedrijfsbeheer noodzakelijk. Secundaire scholen hebben nog de mogelijkheid om het getuigschrift uit te reiken voor zover rekening wordt gehouden met alle richtlijnen van de omzendbrief SO/2008/01. Het wordt aan de scholen overgelaten om te beslissen of ze van deze mogelijkheid gebruik maken. Wel wordt verwacht dat ze ouders en leerlingen duidelijk informeren over wat de resterende "civiele effecten" (relevantie) van het getuigschrift zijn. De vergelijkende checklist, waarin de competenties bedrijfsbeheer worden gelinkt aan leerplandoelen, kan de school ondersteunen in de concrete realisatie.

 • Filmpjes bij het memorandum

  Deze filmpjes dienen als inleiding bij de debatten.

 • Memorandum 2024-2029

  Dit memorandum voor de Vlaamse regering kwam het voorbije jaar tot stand dankzij onze leden. Besturen en directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, comités besturen, CODI- en CAIM-vergaderingen en op de diverse fora van onze advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur). Dankzij hun waardevolle commentaar kreeg ons memorandum zijn definitieve vorm.

 • Ons eisenpakket

  Om kwaliteitsvol, ambitieus en genereus onderwijs te realiseren zijn er randvoorwaarden. Voor de realisering daarvan wenden we ons tot de volgende Vlaamse regering. We formuleren zes prioriteiten met concrete verwachtingen.

 • Onze inzet

  Ouders, leerlingen, studenten, cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie dragen onze besturen en onderwijsinstellingen daartoe bij. Ze beogen een recht op onderwijs en excellentie bij elke leerling. Daarvoor stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende premissen voor.

 • Goedkeuring AGION-dossiers januari 2024

  Deze dossiers keurde de raad van bestuur van AGION goed in januari 2024.

 • Fiche ouders

  De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

 • 30 van 23560

×
Kijkt als...
Niveau
Regio