Fase 4: Aanwerving/aanstelling

Ondertekening van de arbeidsovereenkomst als bekrachtiging van de selectie.

Finaal is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de keuze van de selectiecommissie al dan niet te bekrachtigen en om de geselecteerde kandidaat al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Arbeidsovereenkomst

sla link op in klembord

Kopieer

De arbeidsovereenkomst kan tot stand komen via:

 • Aanstelling
 • Aanwerving

De aanstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten komen nog altijd tot stand via een aanstelling. Dit betekent dat het personeelslid in dienst genomen wordt onder de bepalingen van het Rechtspositiedecreet van 27 maart 1991.

Onder de bepalingen van het Rechtspositiedecreet is de beleidsruimte die je als bestuur hebt bij een indienstname, beperkt. Los van de concrete functie-inhoud kun je je leidinggevende enkel in dienst nemen in een bepaald selectie- of bevorderingsambt en tegen een salaris dat door de Vlaamse regering vastgelegd is.

Op de PRO.-website vind je uitgebreide informatie over de aanstelling in een selectie- en bevorderingsambt en de bijhorende aanstellingsvoorwaarden, en over het salaris.

Modellen van arbeidsovereenkomst voor een aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt staan ter beschikking op de themapagina ‘Arbeidsovereenkomst’.

De aanwerving

sla link op in klembord

Kopieer

Een aanwerving buiten het Rechtspositiedecreet om, kan enkel onder de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. In dit geval werf je de leidinggevende aan als bediende (art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet). Een aanwerving onder de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet laat een veel grotere vrijheid aan beide partijen om te onderhandelen over alle modaliteiten van de functie.

Nadeel van zo’n aanwerving is dat het overeengekomen loon uit de eigen (werkings-)middelen betaald moet worden. Dergelijke aanwerving zou bijvoorbeeld overwogen kunnen worden om een gedelegeerd bestuurder of een personeelslid middenkader zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs,...  te kunnen aantrekken.

Laat je voor een aanwerving begeleiden door een sociaal secretariaat, ook omdat je in dit geval als werkgever rekening moet houden met cao’s die afgesloten zijn in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en in paritair subcomité 225.01 dat bevoegd is voor de bedienden van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Algemeen reglement, arbeidsreglement, engagementsverklaring, pedagogisch project

sla link op in klembord

Kopieer

Samen met de arbeidsovereenkomst moet je je nieuwe leidinggevende nog een aantal andere documenten overhandigen waarmee de arbeidsovereenkomst een geheel vormt:

Functiebeschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Om de kans op een succesvolle indienstname te maximaliseren is het vanuit duurzaam personeelsbeleid noodzakelijk dat je je nieuwe leidinggevende zo snel mogelijk een functiebeschrijving geeft die niet alleen de taken opsomt die van hem verwacht worden, maar die ook verduidelijkt hoe je verwacht dat hij die taken uitvoert. De inhoud van de functiebeschrijving zou in het verlengde van het initiële vacaturebericht moeten liggen en dus niet als een verrassing voor je nieuw personeelslid mogen overkomen.

... een functiebeschrijving die niet alleen de taken opsomt, maar ook verduidelijkt hoe je verwacht dat de nieuwe leidinggevende die taken uitvoert.

Voor de leidinggevenden die je aangesteld hebt onder de bepalingen van het Rechtspositiedecreet, is de overhandiging van een functiebeschrijving trouwens een verplichting (art. 47ter Rechtspositiedecreet). Op de themapagina ‘Functioneren en evalueren’ gaan we in op die decretale verplichtingen.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Jan-Baptist De Smet
   stafmedewerker
     02 529 04 17
     Charona Janssens
     stafmedewerker
       02 507 07 92
       Frederik Maes
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 14
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio