Fase 5: Onboarding

Eens de nieuwe leidinggevende aangesteld of aangeworven is, moet je hem/haar zo snel mogelijk in je instelling of organisatie integreren.

Uit onderzoek blijkt dat onboarding in grote mate bijdraagt tot

 • een snelle integratie in de organisatiecultuur;
 • een positieve attitude jegens de werkgever;
 • de motivatie van de nieuwkomer.

Zeker in het geval van een nieuwe leidinggevende is een goede onboarding essentieel. Onboarding is niet zozeer een systeem dan wel een actief beleid dat je voert en dat afhankelijk van de lokale context en van het profiel en de achtergrond van de nieuwe leidinggevende verschillende vormen kan aannemen. Het is een socialisatieproces waarbij je de nieuwe leidinggevende de kans geeft om snel te evolueren van outsider tot insider zodat hij zich snel thuis voelt in de organisatie en je hem succesvol kunt inzetten. Onboarding verhoogt de motivatie en de tevredenheid van de nieuwe leidinggevende en draagt hierdoor maximaal bij aan zijn/haar retentie. Zowel de return of investment als de return on engagement zal erdoor verhogen.

Onboarding kun je laten voorafgaan door preboarding waarbij je de nieuwe leidinggevende reeds voor de eerste werkdag toegang geeft tot je organisatie. Dit maakt het eigenlijke onboardingsproces makkelijker en aangenamer. Dit onboardingsproces wordt gezien als onderdeel van een bredere aanvangsbegeleiding. Een intense ondersteuning bij de indiensttreding draagt bij tot een snelle integratie van de nieuwkomer. In het Vlaams onderwijs heeft die ondersteuning vorm gekregen in de aanvangsbegeleiding die je als werkgever moet voorzien voor elke nieuwkomer (art. 5, 32 en 20bis Rechtspositiedecreet). In een inspiratienota reiken we je handvatten aan om een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding op te zetten of voort op punt te stellen.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Jan-Baptist De Smet
   stafmedewerker
     02 529 04 17
     Charona Janssens
     stafmedewerker
       02 507 07 92
       Frederik Maes
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 14
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio