Belang van een goede aanwervingsprocedure

De juiste schoolleider voor jouw school!

De finaliteit van je aanwervingsprocedure is een schoolleider te kunnen aantrekken die bekwaam (ability) en gemotiveerd (motivation) is. Als die schoolleider dan ook de kans krijgt om zijn/haar competenties en motivatie optimaal in te zetten (opportunity), zal zijn/haar ‘return on engagement’ hoog zijn en op die manier een grote bijdrage leveren tot de realisatie van de missie en visie van je onderwijsinstelling. In de loop van je aanwervingsprocedure zal je dus ook de waarden en normen moeten bevragen van de potentiële kandidaten om te zien in welke mate deze overeenstemmen met de missie en visie van je onderwijsinstelling. Wanneer er sprake is van een match inzake bekwaamheid, motivatie en waarden zal ook de ‘return on investment’ hoog zijn.

Het belang van een goede aanwervingsprocedure voor een schoolleider kunnen we niet genoeg benadrukken. Herhaald onderzoek bewijst steeds opnieuw dat een effectieve schoolleider in hoge mate mee bepalend is voor:

 • de prestaties van de leraren, namelijk een grotere jobtevredenheid, een grotere retentie en een kleinere uitval;
 • de leeruitkomsten en persoonsontwikkeling van de leerlingen;
 • de mate van afwezigheden en chronisch absenteïsme van de leerlingen.
Ook in tijden van lerarentekort is een goede aanwervingsprocedure dus van groot belang. Hiermee zet je, als bestuursorgaan, in op duurzaam personeelsbeleid.

We onderscheiden vijf stappen in de aanwervingsprocedure: 

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Jan-Baptist De Smet
   stafmedewerker
     02 529 04 17
     Charona Janssens
     stafmedewerker
       02 507 07 92
       Frederik Maes
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 14
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio