Het is belangrijk dat je je startende personeelsleden goed ondersteunt zodat ze tevreden voor de klas staan en kwaliteitsvol onderwijs kunnen verstrekken. Om dit te verwezenlijken, moet je als werkgever voorzien in een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. De coaching moet je starters helpen om hun kerntaken onder de knie te krijgen, om hun competenties als persoon en als professional voort te ontwikkelen en om hun weg te vinden in je instelling als werkplek en als lerende organisatie. 

Onze inspiratienota 'Aanvangsbegeleiding' reikt je handvatten aan om een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding op te zetten of verder op punt te stellen. We lichten onze visie toe aan de hand van vijf bouwstenen en gaan in op wat de overheid van je verwacht. We bieden voorts ook enkele concrete methodieken aan. 

Daarnaast stellen we je ook een nota met praktische schikkingen ter beschikking. Je vindt erin informatie over hoe de aanvangsbegeleiding zich verhoudt tot een functiebeschrijving, tot de beoordeling van je personeelsleden en dergelijke.

Downloads

206KB
De ontwikkelingsschalen binnen het kwaliteitsgebied ‘personeels- en professionaliseringsbeleid’770KB
Het onthaal(moment)56KB
De onthaalbrochure of het vademecum57KB
Het mentorschap80KB
Klasbezoeken en flitsbezoeken98KB
De lesreflectie58KB
De collegiale visitatie83KB
De supervisie en intervisie149KB
De teamteaching70KB
De pedagogische begeleiding80KB
Het professionaliseringsaanbod van de lerarenopleidingen72KB
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)112KB

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Guy Debusschere
   stafmedewerker
     02 507 07 93
     Els Goeminne
     stafmedewerker
       02 507 08 60
       Frederik Maes
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 14
         Suzy Sterck
         stafmedewerker
           02 507 08 63
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio