De nieuwe regelgeving omtrent functioneren en evalueren is ingegaan op 1 september 2021. De wetgever heeft hierbij ingezet op een vermindering van de administratieve planlast wat betreft de functiebeschrijvingen en een flexibeler evaluatieproces. De functiebeschrijving hoeft niet langer geïndividualiseerd te worden. De individualisering van het traject gebeurt vanaf nu aan de hand van persoons-en ontwikkelingsgerichte doelstellingen in de functioneringsgesprekken. Daarnaast moet niet met elk personeelslid een formeel traject worden opgestart en kunnen personeelsleden die goed functioneren feedback ontvangen aan de hand van informele gesprekken. Het uiteindelijke doel blijft evenwel hetzelfde: de nodige coaching, begeleiding en ondersteuning bieden aan een personeelslid.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Isabeau Evens
stafmedewerker
   02 507 06 85
   Silke Jacobs
   stafmedewerker
     02 507 08 39
     Inge Verdonck
     stafmedewerker
       02 507 06 33
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio