Functioneren en evalueren

De nieuwe regelgeving omtrent functioneren en evalueren is ingegaan op 1 september 2021. De wetgever heeft hierbij ingezet op een vermindering van de administratieve planlast wat betreft de functiebeschrijvingen en een flexibeler evaluatieproces. De functiebeschrijving hoeft niet langer geïndividualiseerd te worden. De individualisering van het traject gebeurt vanaf nu aan de hand van persoons-en ontwikkelingsgerichte doelstellingen in de functioneringsgesprekken. Daarnaast moet niet met elk personeelslid een formeel traject worden opgestart en kunnen personeelsleden die goed functioneren feedback ontvangen aan de hand van informele gesprekken. Het uiteindelijke doel blijft evenwel hetzelfde: de nodige coaching, begeleiding en ondersteuning bieden aan een personeelslid.

De evaluatoren

Wie evalueert wie?

Algemene afspraken in het lokaal comité

Afspraken over functiebeschrijving en evaluatie in LOC/OCSG

De functiebeschrijving

Voor wie? Wanneer? Wat?

De functioneringsgesprekken

Doel, verloop en verslag

De evaluatie

Doel, verloop, verslag en eindconclusie

Beroepsprocedure bij een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'

Beroep aantekenen, college van beroep

Gevolgen van een definitieve evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'

Gevolgen per ambt en per statuut

Overgangsmaatregel

Eerste evaluatie 'onvoldoende' vóór 1/9/2021

Modellen van functiebeschrijving

Modellen per ambt in word

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Isabeau Evens
stafmedewerker
02 507 06 85
Marte Vandormael
stafmedewerker
02 507 07 92
Inge Verdonck
stafmedewerker
02 507 06 33
×
Kijkt als...
Niveau
Regio