Filter zoekresultaten

Zoek
 • Selecteer deze optie als je enkel binnen dit thema wil zoeken

Types
 • Vakkenpagina

  Overzicht van alle leerplannen met ondersteunend materiaal per leerplan.

 • Agenda directeur-generaal Lieven Boeve van 23 februari tot en met 8 maart 2024

  wo 21 februari 2024

  Vrijdag 23 februari: Tijdens het directiecongres basisonderwijs van regio Antwerpen in Blankenberge spreekt Lieven Boeve de genodigden toe. Zaterdag 24 – maandag 26 februari: Directeur-generaal Lieven Boeve gaat samen met medewerkers van Openluchtklassen vzw op sneeuwklasbezoek in Bad Hofgastein in Oostenrijk. Woensdag 28 februari: Onze directeur-generaal brengt een bezoek aan de SETT-beurs in Mechelen, een beurs over digitalisering en de toekomst van het onderwijs. Donderdag 29 februari: Lieven Boeve sluit aan bij het directiecongres secundair onderwijs van regio Antwerpen en spreekt de genodigden toe. ’s Middags bezoekt hij de middelbare school VISO Roeselare om enkele projecten te leren kennen die uitgewerkt zijn met verschillende godsdienstleerkrachten uit de streek, en als doel hebben de leerlingen te laten kennismaken met andere levensbeschouwingen. Later die dag gaat directeur-generaal Lieven Boeve tijdens het directiecongres secundair onderwijs van regio West-Vlaanderen het gesprek aan over de toekomst van het vak godsdienst in het katholiek onderwijs. Vrijdag 1 maart: Onze directeur-generaal opent de pedagogische studiedag van het Priester Daens College in Aalst met een referaat. Het Óscar Romerocollege in Dendermonde viert de opening van drie nieuwe schoolgebouwen. Lieven Boeve tekent present. Maandag 4 maart – donderdag 7 maart: Directeur-generaal Lieven Boeve gaat, samen met leden van OVSG, op sneeuwklasbezoek in Zinal te Zwitserland. Vrijdag 8 maart: Op het directiecongres basisonderwijs van regio Limburg verzorgt directeur-generaal Lieven Boeve een keynote om de dag te starten. Ook op het directiecongres secundair onderwijs van regio Mechelen-Brussel spreekt hij de aanwezigen toe.

 • Dag van het Schrijfonderwijs

  wo 21 februari 2024

  Op donderdag 14 maart organiseren we een Vlaanderenbrede dag rond schrijfonderwijs. Via een plenaire sessie en verschillende workshops krijg je inspirerende voorbeelden en concrete ideeën. Zo vertaal je inzichten uit onderzoek naar je eigen klaspraktijk.Hiernaast wissel je ervaringen uit met collega's en krijg je handvaten om je leerlingen te laten groeien in schrijfvaardigheid.

 • Effectief leesonderwijs

  wo 21 februari 2024

  Wil je graag dat jouw leerlingen sterker worden in leesvaardigheid? Wil je graag (jeugd)literatuur inzetten? Dan is het traject Effectief Leesonderwijs iets voor jou. Tijdens dit initiatief maak je kennis met de principes van effectief leesonderwijs. We tonen hoe je een concreet project opbouwt en hoe je dit uitrolt op school.

 • Ex-OKAN-leerlingen in de klas: vijf tips

  wo 21 februari 2024

  Streef je naar lessen waarin je diverse achtergronden in je klas omarmt? We bieden handvatten aan die ex-OKAN’ers op taalniveau uitdagen en verbinden met de klasgroep.

 • Extern initiatief: Cross-over! van hogeschool UCLL

  wo 21 februari 2024

  Hogeschool UCLL nodigt je graag uit voor de negende editie van Cross-over op 5 maart! Dit keer ontginnen ze het thema Talent Mining. Een jaar geleden ondertekenden Limburg Sterk Merk (LSM) en Hogeschool UCLL het project Talent Mining Limburg. Tijdens dit event geven ze een stand van zaken en bekijken ze hoe ze alle Limburgse talenten kunnen inspireren door maximaal in te zetten op hun sterktes.

 • Extern initiatief: Teach Up! 2030

  wo 21 februari 2024

  Hoe maak je je leerlingen op een boeiende manier wegwijs in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek het op donderdag 7 maart tijdens de 5de editie van Teach Up! 2030, dé inspiratiedag voor leraren (in spe) en schoolpersoneel die duurzame en mondiale thema’s in de klas willen brengen. Verwacht je aan een dag vol interactieve workshops, boeiende lezingen en een netwerkmoment

 • Extern initiatief: infosessies over de werkplekcomponent in duaal leren

  wo 21 februari 2024

  Het departement Werk en Sociale Economie organiseert nieuwe infosessies voor trajectbegeleiding over de werkplekcomponent in duaal leren.

 • Extern initiatief: professionalisering directies en beleidsteams Odisee

  wo 21 februari 2024

  Professionalisering van directies en beleidsteams is een hefboom voor kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. Odisee organiseert diverse navormingsinitiatieven voor deze doelgroep, waaronder de banaba Schoolontwikkeling en de gecertificeerde opleiding voor mentoren in aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

 • Inschrijvingen burgerschapskompas geopend (bao)

  wo 21 februari 2024

  Je hebt er even op moeten wachten, maar vanaf nu kun je inschrijven voor het burgerschapskompas basisonderwijs! Let wel: de link voor afname bij leerlingen zal werken vanaf 11 maart tot en met 3 mei 2024. Meer informatie over wat het burgerschapskompas inhoudt, vind je op onze PRO.-website. Voor verdere vragen of feedback mail je naar kwaliteitsplatform@katholiekonderwijs.vlaanderen.

 • LLinkid: tips voor een goed gebruik van de digitale leerplantool (2)

  wo 21 februari 2024

  Om keuzedoelen te kunnen aanklikken is het van belang om niet met een basisleerplan te werken maar met een groeps- of individueel leerplan. Daarvoor ga je best eerst in de digitale leerplantool zelf aan de slag. Je surft naar LLinkid.be en maakt van het betreffende leerplan een groeps- of een individueel leerplan door gebruik te maken van de knoppen ‘Leerplan groep maken' (als je coördinator van een groep bent) of 'leerplan leraar maken'.

 • Nieuwe directeur Dienst Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  wo 21 februari 2024

  Piet Ketele is de nieuwe directeur van de Dienst Ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf 1 april 2024 en zal als nieuwe directeur, samen het directieteam en de medewerkers van de dienst, de ondersteuning van onze organisatie toekomstgericht uitbouwen.

 • Oproep Zomerscholen 2024

  wo 21 februari 2024

  Het Departement Onderwijs lanceerde op haar website een nieuwe oproep voor scholen en lokale besturen die een zomerschool wensen in te richten. Het doel van de zomerscholen is om maatwerk te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren, zodat zij zich bij de aanvang van het schooljaar 2024-2025 gesterkt weten. Een accent op lezen en/of STEM wordt zeer gewaardeerd.

 • Theaterbibliotheek

  wo 21 februari 2024

  OPENDOEK heeft een theaterbibliotheek met een rijke collectie toneelstukken. De Theaterbib leent al deze werken uit. Je vindt er ook naslagwerken over theater en handleidingen voor theatermakers.Ook online vind je boeiend materiaal: een toolbox, links naar websites en cursussen en een aanbod gericht op verschillende doelgroepen.

 • Vijf impulsavonden 'Hoop in verzoening’

  wo 21 februari 2024

  Het Vicariaat Mechelen-Brussel laat op vijf woensdagavonden sprekers aan het woord over de vraag hoe zij tekenen van verzoening en hoop opmerken in de maatschappelijke domeinen waarin ze actief zijn. Zo is er de impulsavond in Halle op 13 maart waar de acteur Steph Goossens het thema pesten aankaart aan de hand van zijn werkboek Pesten kan niet meer – mijn verhaal en tips tegen pesten.

 • Wijziging in verbruiksdata energiemonitoringplatform 'EnergieID' vanaf 1 maart

  wo 21 februari 2024

  Het project 'Klimaatscholen2050' is reeds een tijd afgelopen. Dit project voorzag onder meer in het kosteloos monitoren van je verbruiksgegevens elektriciteit en gas via het energiemonitoringplatform 'EnergieID'. Deze koppeling werd voortgezet binnen de raamovereenkomst 'Elektriciteit' onder vzw DOKO.

 • Leerplan

  Download hieronder het leerplan.

 • Werken aan het attest bedrijfsbeheer in het domein Economie en organisatie

  Het zelfstandig ondernemerschap is ingevolge de staatshervorming niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. In uitvoering van deze bevoegdheid heeft de Vlaamse overheid beslist om met ingang van 1 september 2018 geen opleidingsvoorwaarden bedrijfsbeheer en met ingang van 1 januari 2019 voor geen enkel beroep nog voorwaarden beroepsbekwaamheid (behalve voor de meeste beroepen van de bouwsector) op te leggen voor zelfstandige beroepsuitoefening. Ook in het Brussels Gewest hoeft vanaf 15 januari 2024 de basiskennis van het bedrijfsbeheer niet meer aangetoond. Voor het opstarten van een zaak in het Waalse Gewest is het bezit van het getuigschrift bedrijfsbeheer noodzakelijk. Secundaire scholen hebben nog de mogelijkheid om het getuigschrift uit te reiken voor zover rekening wordt gehouden met alle richtlijnen van de omzendbrief SO/2008/01. Het wordt aan de scholen overgelaten om te beslissen of ze van deze mogelijkheid gebruik maken. Wel wordt verwacht dat ze ouders en leerlingen duidelijk informeren over wat de resterende "civiele effecten" (relevantie) van het getuigschrift zijn. De vergelijkende checklist, waarin de competenties bedrijfsbeheer worden gelinkt aan leerplandoelen, kan de school ondersteunen in de concrete realisatie.

 • Filmpjes bij het memorandum

  Deze filmpjes dienen als inleiding bij de debatten.

 • Memorandum 2024-2029

  Dit memorandum voor de Vlaamse regering kwam het voorbije jaar tot stand dankzij onze leden. Besturen en directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, comités besturen, CODI- en CAIM-vergaderingen en op de diverse fora van onze advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur). Dankzij hun waardevolle commentaar kreeg ons memorandum zijn definitieve vorm.

 • Ons eisenpakket

  Om kwaliteitsvol, ambitieus en genereus onderwijs te realiseren zijn er randvoorwaarden. Voor de realisering daarvan wenden we ons tot de volgende Vlaamse regering. We formuleren zes prioriteiten met concrete verwachtingen.

 • Onze inzet

  Ouders, leerlingen, studenten, cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie dragen onze besturen en onderwijsinstellingen daartoe bij. Ze beogen een recht op onderwijs en excellentie bij elke leerling. Daarvoor stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende premissen voor.

 • Goedkeuring AGION-dossiers januari 2024

  Deze dossiers keurde de raad van bestuur van AGION goed in januari 2024.

 • Fiche ouders

  De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

 • Directiecongres basisonderwijs West-Vlaanderen

  Beste directeurs Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze jaarlijkse directietweedaagse! Het worden twee dagen vol gezelligheid, inspiratie en natuurlijk, veel goede gesprekken.Omwille van de 20ste jaargang willen we gaan voor een echte feesteditie en dit op een andere locatie, namelijk in hotel Van der Valk Beveren. De voorbije 19 jaar werd een positief saldo opgebouwd dat nu ingezet kan worden om jullie aan een aanvaardbare prijs extra in de watten te leggen.Verwacht bijzonder interessante keynotesprekers, een gevarieerde inspiratiemarkt, interactieve en andere boeiende workshops en volop gelegenheid om te verbinden.Het doel? Samen onze batterijen opladen en met nieuwe inspiratie weer huiswaarts keren.We kijken er echt naar uit om deze dagen met jullie door te brengen. Laten we er iets geweldigs van maken!Hartelijke groetDe werkgroep tweedaagse directies (bu)bao

 • Inschrijven

  Heb je alle info goed doorgenomen en voor de workshops twee keuzes gemaakt!? Dan is het tijd om je in te schrijven ...!Vergeet op het einde niet op de knop VOLTOOIEN te drukken! Als je alles correct invulde, krijg je nadien ook een automatische bevestigingsmail. Twijfel je, dan neem je best even met het regionale secretariaat (ingrid.jost@katholiekonderwijs.vlaanderen of 050 37 26 75) of met de Academie (nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 80) contact op.

 • 30 van 23359

×
Kijkt als...
Niveau
Regio