Financieel beheer en inkoopbeleid

DOKO VZW

sla link op in klembord

Kopieer

Via vzw DOKO ondersteunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar leden op het vlak van de overheidsopdrachtenwetgeving: raamovereenkomsten, regionale netwerking, professionalisering en opvolging van de wetgeving.

De vergaderingen van de netwerkgroepen verliepen digitaal. Er sloten meer geïnteresseerden aan dan eerder.

In 2020-2021 stellen we nieuwe raamovereenkomsten ter beschikking, onder meer voor schoolmeubilair, afvalverwerking, energie, netwerkcomponenten en het basispakket verzekeringen.

Bestaande raamovereenkomsten volgen we verder op en we bereiden intussen hun vernieuwing voor. Door corona kenden een aantal raamovereenkomsten een beperkte afname (schoolmaaltijden) terwijl anderen qua omzet enorme hoogtes bereikten (personal computers).

De laptop-actie van minister Weyts moest heel snel zorgen voor laptops voor kwetsbare leerlingen. Dat was nodig als gevolg van een abrupte overgang naar afstandsonderwijs wegens de coronacrisis. Die doelstelling werd gewaardeerd. Maar de operatie was door kabinet en administratie slecht voorbereid en verliep navenant. De minister besliste dat onze leden hiervoor moesten gebruikmaken van onze raamovereenkomst zonder dit eerst ten gronde met ons te overleggen. De hele operatie was een slechte ervaring voor onze leden, de aankoopcentrale én onze raamcontractant Signpost.

We waren allemaal de dupe van de opeenvolging van onzorgvuldige en gewijzigde afspraken. Bovendien weigerden administratie en kabinet te communiceren over die minder sympathieke wijzigingen van het afsprakenkader. Die communicatie moesten wij op ons nemen. Daardoor vereenzelvigden sommige van onze leden al wat hier fout liep ten onrechte met onze aankoopcentrale en haar raamcontractant.

We blijven ons sindsdien inspannen om die onterechte negatieve perceptie te keren. Dat wordt ook in 2021-2022 een werkpunt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio