In cijfers

Onderwijsinstellingen en besturen

sla link op in klembord

Kopieer

Financieel

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw genereert middelen vanuit onder meer ledenbijdragen, subsidies, nascholingsinitiatieven, (Europese) projecten en krijgt ook ambten ter beschikking vanuit diverse overheden. We rapporteren over alle middelen die we ter beschikking hebben, inclusief de gesimuleerde kost van de ter beschikking gestelde ambten. Zo zijn we transparant over de middelen waarmee we onze opdracht waarmaken. In de jaarrekening is de loonkost van de gekregen ambten (26,4 miljoen euro) uiteraard niet opgenomen.

De controle van onze jaarrekening gebeurt door een commissaris-revisor. Hij rapporteert aan de financiële commissie en de algemene vergadering. De financiële commissie is samengesteld uit leden van de raad van bestuur en externe experten. Zij neemt een belangrijke rol op in de opvolging van de kwaliteit van ons financieel beheer, beleid en rapportage.

Om meer inzicht te geven in hoe onze inkomsten en uitgaven zijn samengesteld presenteren we hoe ze zijn opgebouwd. Daarbij nemen we de middelen voor het gesubsidieerd MVD-personeel en DAC’ers (5,1 miljoen euro) niet verder op. Met die middelen voert Katholiek Onderwijs Vlaanderen immers geen beleid. We ontvangen die middelen en storten ze door. Dat gebeurt op basis van een jaarlijks te hernieuwen ministerieel besluit.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio