Personeelsbeleid

Uitwerken van de nieuwe functiebeschrijvingen voor alle ambten

sla link op in klembord

Kopieer

Op 1 september 2021 wijzigde de regelgeving over functiebeschrijving en evaluatie als gevolg van OD XXXI. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de wijzigingen die leiden tot een versobering van de functiebeschrijving en de vermindering van de decretale verplichtingen de volgende:

  • het wordt mogelijk om voor het secundair onderwijs een functiebeschrijving per pedagogische entiteit op te stellen
  • de functiebeschrijving beperkt zich tot de kernopdracht
  • de functiebeschrijving moet niet langer geïndividualiseerd worden
  • de eerste evaluator kan de coaching en begeleiding van personeelsleden delegeren naar andere personeelsleden
  • er wordt geen frequentie vastgelegd voor het voeren van functioneringsgesprekken
  • een verslag van het functioneringsgesprek is niet langer verplicht.
Door deze aanpassingen wordt het mogelijk om de formele functioneringsgesprekken (met verslag) te beperken tot de niet-functionerende personeelsleden.

Voor alle ambten in onderwijs en voor alle niveaus werden de functiebeschrijvingen aangepast. We baseren ons voor de functiebeschrijving van de leraar op het ‘beroepsprofiel van de leraar’ dat ook in de lerarenopleidingen wordt gehanteerd. Dat verhoogt de herkenbaarheid van de functiebeschrijving. Alle modellen werden volgens eenzelfde kader opgebouwd en bevatten inspiratielijsten voor de taken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio