Welzijn op het werk

We streven naar een waardering van de preventieadviseur door deze functie als ambt of mandaat te laten erkennen.

We organiseren de opleiding 'Basiskennis preventie' voor preventieadviseurs en hiërarchische lijn. Er zijn, verdeeld over Brussel, Brugge en Hasselt, 64 deelnemers. Daarnaast krijgt de nieuwe tweedaagse vorming - preventie en welzijn - voor internaatsbeheerders een vaste plaats in de professionalisering voor deze groep.

We begeleiden 14 scholen die een verbeteringsplan Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) maken met het oog op een gunstig doorlichtingsverslag.

We volgen 55 scholen op bij het nemen van maatregelen om tegemoet te komen aan het 'loodactieplan' van de overheid. Daarnaast  blijven we asbestverwijdering verder ondersteunen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio