Internationalisering

Accreditatie voor de komende zeven jaar

sla link op in klembord

Kopieer

Een geaccrediteerd dossier voor het schoolonderwijs staat ons toe om de komende zeven jaar een langetermijnvisie uit te bouwen rond lerarenmobiliteiten en internationale professionaliseringsinitiatieven. De komende zeven jaar staan ‘een uitdagende leeromgeving’ met aandacht voor digitalisering, duurzaamheid en curriculuminnovatie centraal in onze werking met betrekking tot internationalisering.

Leden van onze netwerkorganisatie kunnen hierdoor jaarlijks laagdrempelig inschrijven om deel te nemen aan internationale cursussen en schoolbezoeken waarbinnen we deze thema’s onderzoeken. Om een goede implementatie van het geleerde bij onze leden en in onze eigen organisatie te voorzien, zetten we in de toekomst nog meer in op ondersteuning vanuit de pedagogisch begeleiders en andere medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens deze internationale professionaliseringsinitiatieven.

We kiezen dan voor een sterke coördinatie vanuit het beperkte team internationalisering en partnerschappen en zetten daarbij in op het aansturen van een diverse pool van medewerkers met concrete expertises aangesproken vanuit de gehele organisatie. Via intervisiemomenten delen de betrokken pedagogisch begeleiders en andere medewerkers hun ervaring om de gehele internationale werking te optimaliseren.

Naast het goedgekeurde accreditatiedossier voor schoolonderwijs, richten we dit schooljaar aparte aanvragen voor beroeps- en volwassenenonderwijs in.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio