Geweldloze communicatie

(7 mei 2020) De basisschool KBO Ename in Oudenaarde heeft de voorbije tijd hard gewerkt om een gedragen schoolvisie uit te schrijven. De missie van de scholengemeenschap KBO (Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde) waartoe ze behoren, is “Kinderen begeesteren om zich te ontplooien tot respectvolle mensen”.

De missie werd vertaald naar de eigen schoolcontext, en dat resulteerde in volgende visie: Kansen bieden om elkaar te ontmoeten en harmonisch te groeien met aandacht voor ieder zodat elk in zijn/haar kracht kan staan. Hierbij liefdevol vertrouwen in groei, in verbinding met zichzelf, de gemeenschap, de wereld en met de Andere.”

Vervolgens werd aan deze visie een doel gekoppeld, dat naadloos blijkt aan te sluiten bij inspirerend burgerschap, dat het volgende beoogt: Leerlingen vormen tot inspirerende burgers, die een bijdrage leveren aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.”

Eén van de vier pijlers van de school om dit te realiseren, is geweldloze communicatie. Het gedachtegoed van geweldloze communicatie werd uitgetekend door Marshall B. Rosenberg. Het heeft een wereld voor ogen waarin ieders behoeften ertoe doen, en waar conflicten vreedzaam opgelost worden. En daar gaan ze in KBO Ename heel bewust mee aan de slag: met het schoolteam, met de kinderen, met ouders, … kortom met iedereen die van dichtbij of veraf met de school te maken heeft.

Giraffen- en jakhalzentaal

sla link op in klembord

Kopieer

Wereldwijd worden de giraf en jakhals gebruikt om te illustreren waarover geweldloze communicatie nu eigenlijk gaat. Marshall koos de giraf als symbool van geweldloze communicatie omdat de giraf het landdier met het grootste hart ter wereld is (op de olifant na). Een groot hart helpt ons om beter te kunnen luisteren. Als we als giraf luisteren, richten we ons dan ook op wat er leeft in het hart. Op wat we voelen en op wat onze behoeften zijn. De jakhals wordt gebruikt voor een manier van communiceren die we meestal meer gewoon zijn: oordelen over jezelf en de ander, vergelijken, analyseren, jezelf en de ander op de rooster leggen, angst voor tekort, anderen de schuld geven, in veralgemeningen denken, enz.

Een ouder van KBO Ename, Lieselot Matton, is zo in de wolken dat de school sterk op geweldloze communicatie inzet, en dat haar kinderen thuis uitspraken doen zoals “Hier spreken we giraffentaal” en “Nu doe jij zoals een jakhals”, dat ze op haar blog “A lot of mom” er een volledig blogbericht aan heeft gewijd. Je kunt deze mooie getuigenis lezen via volgende link: https://www.alotof.mom/geweldloze-communicatie/.

De stem van de leerlingen via het burgerschapskompas

sla link op in klembord

Kopieer

KBO Ename zet ondertussen nog verder in op inspirerend burgerschap. In de tweede helft van dit schooljaar doen ze dat door de afname van het burgerschapskompas bij de leerlingen van de derde graad en het aan de slag gaan met de resultaten. Het burgerschapskompas is een vragenlijst die leerlingen invullen en waarvan de resultaten veel informatie geven over de schoolwerking. De bevraging peilt naar percepties, attitudes, vaardigheden en gedrag van leerlingen en geeft de schoolfeedback om de eigen werking op schoolniveau te evalueren. Hiermee willen ze de stem van de leerlingen nog meer binnenbrengen op de school. Meer weten over het burgerschapskompas?

Verder zet de school via inspirerend burgerschap in op de toenemende diversiteit op school. Via reflectievragen kwam tot uiting wat de school reeds doet rond dit thema, maar vooral ook waarop nog sterker kan worden ingezet. Dit heeft geresulteerd tot een aantal prioriteiten waarop de school in de toekomst zal inzetten in het kader van diversiteit (o.a. kansarmoede, taalbeleid, gezondheidsbeleid).

Geweldloosheid heeft niet gefaald, wij hebben gefaald in geweldloosheid.

Nelson Mandela

Wim Van Nieuwenhuize, pedagogisch begeleider inspirerend burgerschap basisonderwijs
Reacties? inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bronnen:

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio