Dag van de hoop

Even ‘googelen’: dag van de hoop! Aanklikken en je krijgt direct heel wat informatie. Het was Zuster Jeanne Devos die 17 februari 2006 uitriep tot internationale dag van de hoop in Mumbai, India.

Golem

sla link op in klembord

Kopieer

Uit waardering voor haar vele jaren inzet ten bate van vrouwen en kinderen kreeg zuster Jeanne Devos toen een eigen Golem. Het woord Golem betekent ‘een klomp klei’.  Meteen een verwijzing naar het Bijbelse scheppingsverhaal waarin we lezen dat God in die klei levensadem blies, en de mens ermee tot leven bracht.

Er bestaat ook een legende waarbij een Joodse rabbi een reuzenbeeld maakte. Het werd een houten reus die hij ‘Golem’ noemde en aan wie hij iedere dag opdrachten toevertrouwde:
de opdracht om mensen in nood te gaan helpen. Iedere dag ging hij op stap en zorgde voor al wie hij ontmoette.

Om te leren en te delen

sla link op in klembord

Kopieer

“De dag van de hoop is een belangrijke dag, zegt zuster Jeanne (84)." Overal in de steden zijn er optochten. Ze halen er de media bij zodat ze de maatschappij erop kunnen wijzen dat ieder van ons verantwoordelijk is voor de kinderen in deze wereld. Op de dag van de hoop ontmoeten de armste Indiase kinderen ook politici. De dag biedt hen dus een groot platform om te leren en te delen.”

Vele landen in de wereld namen deze dag ondertussen over als een dag waarop het kind centraal staat: de dag van de hoop voor alle kinderen van de wereld.

Zoeken naar

sla link op in klembord

Kopieer

Maandag 17 februari 2020 willen we in al onze scholen de hoop laten klinken en verbeelden. Met het jaarthema Handen vol hoop zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele katholieke scholen daar al het hele schooljaar op in. We maken duidelijk dat we blijven dromen van een wereld waar elk kind tot z’n recht kan en mag komen!

Hoe breng je het die dag dan aan bij je leerlingen? Heb je als leraar de neiging om met een kant en klaar programma voor de dag te komen? Of laat je de leerlingen ook zelf op het internet, in de bibliotheek … op zoek gaan naar initiatieven, acties, spelen …. ?

Zelf mee bouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit de hoop gaat het er toch over dat kinderen zelf mee bouwen, zelf mee verantwoordelijkheid zijn en zelf een stem hebben. Zet je dan ook echt het kind centraal op deze dag en niet alleen als iemand die volgt, activiteiten met zin of tegenzin meedoet …? Mag je leerling iemand zijn die deze dag, zelf het heft mee in handen neemt?

Kun je de leerlingen zelf voorstellen laten doen over hoe ze hoop op hun school kunnen doen klinken en verbeelden? Laat ze zelf op onderzoek gaan en nadenken bij wat ze vinden, wat haalbaar is en voor hun medeleerlingen een meerwaarde mag zijn?

Wees maar zeker, er is veel kans dat ze zelf tot passende voorstellen en activiteiten komen die de verbondenheid  en gemeenschapswelbevinden sterker maakt, waar inspirerend burgerschap concreter wordt. Zo wordt die dag echt een dag van en voor het kind!

Ja, maandag 17 februari 2020 kan vanuit de inspiratie van Zuster Jeanne Devos  een dag vol ‘geven en delen’ worden als de leerlingen zelf op zoek mogen en kunnen gaan. Zelf kijk ik daar hoopvol naar uit!

Johan Vandenbroucke, pedagogisch begeleider inspirerend burgerschap

Bronnen:

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio