Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Verdiepend doel: tegenstrijdige bronnen verklaren

De leerlingen verklaren het mogelijk tegenstrijdige karakter van twee historische bronnen over hetzelfde onderwerp.

Verdiepend doel: historische vragen stellen

De leerlingen stellen historische vragen over historische en actuele gebeurtenissen, personen en processen.

Verdiepend doel: historische betekenis inschatten

De leerlingen schatten de historische betekenis in van gebeurtenissen uit de bestudeerde periodes.

Verdiepend doel: gevolgen benoemen

De leerlingen benoemen in een historische beeldvorming bedoelde en onbedoelde gevolgen.

Verdiepend doel: gelijkenissen en verschillen onderscheiden

De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen in kenmerken van bestudeerde samenlevingen uit verschillende periodes.

Leerplandoel 9

De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen in kenmerken van bestudeerde samenlevingen in een zelfde periode.

Leerplandoel 8

De leerlingen leggen onderlinge verbanden binnen en tussen de verschillende maatschappelijke domeinen.

Leerplandoel 7

De leerlingen lichten kenmerken van de verschillende maatschappelijke domeinen toe voor samenlevingen uit de bestudeerde historische periodes.

Leerplandoel 6

De leerlingen situeren gebeurtenissen, personen, processen, kunst- en cultuuruitingen en historische bronnen uit de drie bestudeerde periodes in tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen.

Leerplandoel 5

De leerlingen lichten beperkingen van de westerse periodisering en tijdrekening toe.

Leerplandoel 4

De leerlingen kennen de westerse periodisering en enkele bijhorende scharnierpunten.

Leerplandoel 30

De leerlingen kennen de bestuursniveaus.

Leerplandoel 3

De leerlingen onderscheiden de drie dimensies van het historisch referentiekader en bijhorende structuurbegrippen.

Leerplandoel 29

De leerlingen onderscheiden het samenleven in een historische of actuele democratie en een rechtstaat van het samenleven in andere historische of actuele regimes.

Leerplandoel 28

De leerlingen lichten principes van een democratie en een rechtstaat toe vanuit hedendaags en historisch perspectief.

Leerplandoel 27

De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen tussen actuele en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes.

Leerplandoel 26

De leerlingen nemen bij het zich inleven in historische fenomenen uit de bestudeerde periodes afstand van het eigen waarden- en normenkader door rekening te houden met de historische kritiek.

Leerplandoel 25

De leerlingen lichten de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming toe.

Leerplandoel 24

De leerlingen illustreren hoe mythevorming rond historische fenomenen historische beeldvorming beïnvloedt.

Leerplandoel 23

De leerlingen lichten toe waarom mensen verwijzen naar het verleden.

Leerplandoel 22

De leerlingen maken een onderscheid tussen verleden en geschiedenis.

Leerplandoel 21: de leerlingen selecteren informatie uit een tijdlijn en een historische kaart

De leerlingen selecteren informatie uit een tijdlijn en een historische kaart.

Leerplandoel 20

De leerlingen evalueren een historische beeldvorming.

Leerplandoel 2

De leerlingen situeren een historische vraag in het historisch referentiekader: tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen.

Leerplandoel 19

De leerlingen tonen aan dat de beperkingen inherent aan bronnen gevolgen hebben op historische beeldvorming.

Leerplandoel 18

De leerlingen vullen historische beeldvorming aan door middel van kritische analyse van bronnen, toepassing van historische redeneerwijzen.

Leerplandoel 17

De leerlingen benoemen in een historische beeldvorming historische redeneerwijzen.

Leerplandoel 16

De leerlingen vergelijken historische bronnen om een historische vraag te beantwoorden.

Leerplandoel 15

De leerlingen leiden informatie af uit een historische bron om een historische vraag te beantwoorden, rekening houdend met het redeneren over historische bronnen.

Leerplandoel 14

De leerlingen beoordelen de betrouwbaarheid van een historische bron in functie van een historische vraag.

30 van 37

×
Kijkt als...
Niveau
Regio