Filter zoekresultaten

Zoek
 • Selecteer deze optie als je enkel binnen dit thema wil zoeken

Types
 • Vakkenpagina

  Overzicht van alle leerplannen met ondersteunend materiaal per leerplan.

 • Extern initiatief: webinar patrimoniumtaks Unisoc

  di 27 februari 2024

  Unisoc organiseert op 12 maart van 15 uur tot 16 uur 30 een webinar over de nieuwe regelgeving over de partimoniumtaks. Prijs: 20 euro.

 • Onderzoekscompetenties: inspirerend voorbeeld i.v.m. gezondheidsgedrag

  Dit voorbeeld kan je inspireren om een onderzoeksopdracht op te stellen op basis van leerplandoel 33 i.v.m. gezondheidsgedrag.

 • Leerlijnen eerste hulp Rode Kruis Vlaanderen

  Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde een leerlijn over eerste hulp. De leerlijn eerste hulp is adviserend en wil een kapstok bieden aan leerkrachten om met de leerinhouden betreffende eerste hulp aan de slag te gaan.

 • Teach 2 Volley

  Teach2Volley is dé nieuwe houvast voor schoolvolleybal. Speciaal voor leerkrachten LO in het basisonderwijs en het secundair onderwijs werd er op basis van de bestaande leerlijnen een dynamische en attractieve twist gegeven aan de aan te leren technieken en gekende spelvormen. Aangevuld met techniekfiches en -video’s en de verschillende differentiatiemogelijkheden is Teach2Volley de ideale en complete volleybalondersteuning voor elke leerkracht LO. Vertrek vanuit dit periodeplan en vind alle informatie op https://volleyvlaanderen.be/teach2volley/

 • Leerplan

  Download hieronder het leerplan.

 • Werken aan het attest bedrijfsbeheer in het domein Economie en organisatie

  Het zelfstandig ondernemerschap is ingevolge de staatshervorming niet langer een federale maar een gewestbevoegdheid. In uitvoering van deze bevoegdheid heeft de Vlaamse overheid beslist om met ingang van 1 september 2018 geen opleidingsvoorwaarden bedrijfsbeheer en met ingang van 1 januari 2019 voor geen enkel beroep nog voorwaarden beroepsbekwaamheid (behalve voor de meeste beroepen van de bouwsector) op te leggen voor zelfstandige beroepsuitoefening. Ook in het Brussels Gewest hoeft vanaf 15 januari 2024 de basiskennis van het bedrijfsbeheer niet meer aangetoond. Voor het opstarten van een zaak in het Waalse Gewest is het bezit van het getuigschrift bedrijfsbeheer noodzakelijk. Secundaire scholen hebben nog de mogelijkheid om het getuigschrift uit te reiken voor zover rekening wordt gehouden met alle richtlijnen van de omzendbrief SO/2008/01. Het wordt aan de scholen overgelaten om te beslissen of ze van deze mogelijkheid gebruik maken. Wel wordt verwacht dat ze ouders en leerlingen duidelijk informeren over wat de resterende "civiele effecten" (relevantie) van het getuigschrift zijn. De vergelijkende checklist, waarin de competenties bedrijfsbeheer worden gelinkt aan leerplandoelen, kan de school ondersteunen in de concrete realisatie.

 • Filmpjes bij het memorandum

  Deze filmpjes dienen als inleiding bij de debatten.

 • Memorandum 2024-2029

  Dit memorandum voor de Vlaamse regering kwam het voorbije jaar tot stand dankzij onze leden. Besturen en directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, comités besturen, CODI- en CAIM-vergaderingen en op de diverse fora van onze advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur). Dankzij hun waardevolle commentaar kreeg ons memorandum zijn definitieve vorm.

 • Ons eisenpakket

  Om kwaliteitsvol, ambitieus en genereus onderwijs te realiseren zijn er randvoorwaarden. Voor de realisering daarvan wenden we ons tot de volgende Vlaamse regering. We formuleren zes prioriteiten met concrete verwachtingen.

 • Onze inzet

  Ouders, leerlingen, studenten, cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie dragen onze besturen en onderwijsinstellingen daartoe bij. Ze beogen een recht op onderwijs en excellentie bij elke leerling. Daarvoor stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende premissen voor.

 • Goedkeuring AGION-dossiers januari 2024

  Deze dossiers keurde de raad van bestuur van AGION goed in januari 2024.

 • Fiche ouders

  De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

 • Directiecongres basisonderwijs West-Vlaanderen

  Beste directeurs Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze jaarlijkse directietweedaagse! Het worden twee dagen vol gezelligheid, inspiratie en natuurlijk, veel goede gesprekken.Omwille van de 20ste jaargang willen we gaan voor een echte feesteditie en dit op een andere locatie, namelijk in hotel Van der Valk Beveren. De voorbije 19 jaar werd een positief saldo opgebouwd dat nu ingezet kan worden om jullie aan een aanvaardbare prijs extra in de watten te leggen.Verwacht bijzonder interessante keynotesprekers, een gevarieerde inspiratiemarkt, interactieve en andere boeiende workshops en volop gelegenheid om te verbinden.Het doel? Samen onze batterijen opladen en met nieuwe inspiratie weer huiswaarts keren.We kijken er echt naar uit om deze dagen met jullie door te brengen. Laten we er iets geweldigs van maken!Hartelijke groetDe werkgroep tweedaagse directies (bu)bao

 • Inschrijven

  Heb je alle info goed doorgenomen en voor de workshops twee keuzes gemaakt!? Dan is het tijd om je in te schrijven ...!Vergeet op het einde niet op de knop VOLTOOIEN te drukken! Als je alles correct invulde, krijg je nadien ook een automatische bevestigingsmail. Twijfel je, dan neem je best even met het regionale secretariaat (ingrid.jost@katholiekonderwijs.vlaanderen of 050 37 26 75) of met de Academie (nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 80) contact op.

 • Praktisch

  Voor het eerst op tweedaagse? Of heb je alle (praktische) info toch nog graag even op een rijtje? Verdiep je dan ook nog even in deze rubriek ...

 • Programma

  Wat mag je tijdens deze tweedaagse op welk moment verwachten? De dagindeling geeft een duidelijk overzicht.

 • Workshops

  Voor vrijdagvoormiddag staan er tien werkwinkels klaar: je kiest er twee uit een divers aanbod. Opgelet: niet alle werkwinkels gaan twee keer door!Om jou de kans te geven de voor jou beste keuze te maken, kun je hieronder eerst wat meer info lezen over elke werkwinkel afzonderlijk.

 • Energie(k) onderwijs

  Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende drie jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidievan het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. 

 • Fiche diversiteit

  De fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

 • Cookies page mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen

  Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de applicatie Mijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

 • 30 van 23533

×
Kijkt als...
Niveau
Regio