Procedure met andere subsidiërende overheid

Als je als schoolbestuur een aanvraag wil indienen voor werken met zowel subsidies van AGION als van een andere subsidiërende overheid dan kan AGION die versneld goedkeuren. Andere subsidiërende overheden zijn bijvoorbeeld het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het Agentschap Onroerend erfgoed, …

Voorwaarde is wel dat de subsidies van de andere overheid substantieel zijn in de totale kostprijs van je dossier. Het moet ook gaan om één fysisch geheel waarbij scheiding tussen functies niet mogelijk is.

Gelet op de complexiteit van die dossiers raden wij aan om vooraf overleg in te plannen met de medewerkers van het team Infrastructuur van de Dienst Bestuur & organisatie.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio