Procedure werken na overmacht

Binnen de procedure werken na overmacht kun je als schoolbestuur subsidies aanvragen voor werken die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • werken van een grotere omvang
  • werken die je moet uitvoeren na een plotse en onvoorziene overmachtssituatie. Onder overmachtssituatie vallen brand, overstroming, milieusanering, asbestsanering, plots stabiliteitsprobleem …
  • werken die je niet op erg korte termijn moet kunnen uitvoeren
  • nieuwbouw of verbouwingswerken

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio