Verkorte procedures

Voor bepaalde projecten kun je als schoolbestuur via het systeem van verkorte procedure of verkorte procedure sanitair werken. AGION keurt die verkorte procedures goed per instellingsnummer en per vestigingsplaats.

Je kunt maar met één verkorte procedure tegelijkertijd werken. Het is dus niet mogelijk om twee of meer verkorte procedures gelijktijdig te laten lopen.

Verder moet er een minimale wachttijd van twee jaar zijn tussen de principeakkoorden van twee opeenvolgende dossiers. De eindafrekening van het voorgaande dossier moet ingediend zijn.

Projecten moeten verder aan de volgende voorwaarden voldoen:


 

Verkorte procedure

Verkorte procedure sanitair

Maximale uitvoeringskost

125 000 EUR netto exclusief btw en onkosten

geen maximale kost en financiële norm is niet van kracht

Aard van de werken

Enkel verbouwingswerken aan bestaande schoolgebouwen en eerste uitrusting voor het gebruik van verbouwde infrastructuur.
Geen nieuwbouw en omgevingswerken

Zowel verbouwingen als nieuwbouw zolang de uitbreiding de fysische norm niet overschrijdt.


 

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio