Spoedprocedure

Binnen de spoedprocedure kun je als schoolbestuur subsidies aanvragen voor werken die aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • werken van een beperkte kostprijs en omvang
  • werken die hoogdringend en noodzakelijk zijn om de continuïteit van de onderwijsverstrekking te verzekeren en die voort komen uit een onvoorziene of door overmacht veroorzaakte gebeurtenis
  • werken die je op erg korte termijn moet kunnen uitvoeren

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio