Aankoopprocedure

Aankoop

sla link op in klembord

Kopieer

Voor bepaalde aankopen kun je als schoolbestuur een aanvraag indienen voor een versnelde procedure. Die aankopen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een gebouw dat je nog niet in gebruik hebt gehad of de laatste twee jaar niet in gebruik had.
 • In geval van een gebouw is dat je al wel in gebruik hebt, moet het zakelijk of persoonlijk recht stoppen en niet meer verlengd worden.
 • Het moet gaan om een uitbreiding van het onderwijspatrimonium en niet om een vervanging van bestaande gebouwen.
 • Het mag niet gaan om een gebouw dat op vraag van jou als schoolbestuur werd gerealiseerd.
 • Het mag niet gaan om een gebouw zonder bijhorende grond of een onbebouwd terrein.
 • Het mag niet gaan om een gebouw met bijhorende grond dat je als schoolbestuur onmiddellijk wil afbreken.
 • Het aangekochte gebouw moet binnen het jaar na het bekomen van het principeakkoord in gebruik zijn als school.

De subsidieberekening gebeurt op basis van de verkoopsprijs, geplafonneerd op de schatting van dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting. 

Werken na aankoop

sla link op in klembord

Kopieer

Als schoolbestuur kun je aansluitend op de aankoop van een gebouw een subsidie aanvragen voor werken nodig om het aangekochte gebouw geschikt te maken voor onderwijs. Je dossier moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Het gebouw mag de laatste twee jaren niet gebruikt zijn voor onderwijs.
 • Het mag niet gaan om de creatie van extra oppervlakte of nieuwbouw, tenzij die noodzakelijk zou zijn om aan bepaalde regelgeving te voldoen (bijvoorbeeld brandveiligheid, toegankelijkheid,…).
 • Het dossier ‘werken na aankoop’ moet je binnen het jaar na de goedkeuring van de aankoop van het gebouw indienen bij AGION.
 • Het dossier mag de financiële norm niet overschrijden: de som van de aankoopprijs van het gebouw én van de kost van de verbouwingswerken samen.
 • Het mag gaan om eerste uitrusting en omgevingswerken.

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht .

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio