Standaardprocedure

Normale procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Bij een normale procedure plaats je als schoolbestuur je aanvraagdossier op de wachtlijst van AGION als je subsidies wil ontvangen. De projecten op die wachtlijst worden chronologisch behandeld.

AGION verwittigt je zodra je dossier goedkeuringsvatbaar is. Afhankelijk van de tijd die verstreken is tussen de indiening van je aanvraag en het bericht van AGION, kan het ingeschreven bedrag geïndexeerd worden. Je bezorgt de nodige informatie via ons aan AGION zodat zij de actualisatie van het dossier kunnen bevestigen. Vanaf die bevestiging ligt eenduidig vast op welke plek je de werken kunt laten uitvoeren en over welk budget je beschikt. De opmaak van het ontwerpdossier kan dan van start gaan.

Welke werken komen in aanmerking voor AGION subsidies?

sla link op in klembord

Kopieer

 • zowel nieuwbouw als verbouwingswerken
 • zowel gebouwen als omgevingswerken
 • de eerste uitrusting nodig voor het gebruik van de verbouwde en/of nieuwe infrastructuur
 • de aankoop van bestaande infrastructuur

Subsidiebedrag?

sla link op in klembord

Kopieer

Het subsidiebedrag wordt vastgelegd in het principeakkoord en is afhankelijk van

 • het ingeschreven bedrag op de wachtlijst
 • de schatting van dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting
 • de eindafrekening - btw (6 %) en onkosten (10 %) worden mee gesubsidieerd

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht.

Promotiebouw

sla link op in klembord

Kopieer

Bij promotiebouw duid je als schoolbestuur een promotor of aannemer aan om de nieuwbouw te realiseren. Je kunt hem ook vragen om het ontwerp en/of de financiering in zijn opdracht op te nemen.

Bij een promotiebouw realiseer je een project dat op de wachtlijst staat vlugger. Dus alles vertrekt bij het indienen van een wachtlijstdossier. Je hebt immers de mogelijkheid om een wachtlijstdossier om te vormen tot een promotiebouwdossier.

Omdat deze manier van werken toch afwijkt van de gewone gang van zaken, moet AGION je expliciet toestemming geven voor die omzetting. De toestemming is echter geen subsidiebelofte. Wanneer je de subsidies zal ontvangen, hangt van de chronologie én van de goedkeuringsvatbaarheid van je dossier.

Na het doorlopen van de wachttijd kun je subsidies ontvangen voor de aankoop van het bouw. Het subsidiebedrag wordt vastgelegd in een principeakkoord en is afhankelijk van :

 • het ingeschreven bedrag op de wachtlijst;
 • schatting van dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën en Begroting;
 • Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht. 

Prefinanciering

sla link op in klembord

Kopieer

AGION kan beslissen om een deel van de dossiers op de wachtlijst in prefinanciering toe te laten. AGION brengt hiervoor de betreffende schoolbesturen in kennis van hun beslissing. Je kan dus niet op eigen initiatief in deze procedure stappen.

Nadat AGION kennis genomen heeft van het ontwerpdossier en zonder enige subsidiebelofte, kun je als schoolbestuur de werken aanvatten.

Na het beëindigen van de werken en van zodra het dossier goedkeuringsvatbaar is, zal AGION de subsidies uitbetalen. Deze subsidies zijn afhankelijk van :

 • het ingeschreven bedrag op de wachtlijst
 • de eindafrekening, btw (6 %) en onkosten (10 %)

Verder zijn alle algemene subsidievoorwaarden van kracht.

Zowel nieuwbouw, verbouwingswerken als omgevingswerken komen in aanmerking voor het systeem van prefinanciering. De minimale kost van de werken moet 125 000 euro bedragen.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio