Gunningsbeslissing, wachttermijn en contractsluiting

Gunningsbeslissing

sla link op in klembord

Kopieer

De gunningsbeslissing is de gemotiveerde beslissing van de aanbestedende overheid om op basis van het ‘verslag van nazicht’ de opdracht toe te wijzen aan een bepaalde inschrijver tegen een bepaalde prijs. In bepaalde gevallen moet je na de gunningsbeslissing alle inschrijvers van je beslissing op de hoogte brengen: zowel de inschrijver die uiteindelijk gekozen werd als de inschrijvers van wie de offerte niet gekozen werd. Die melding van de gunningsbeslissing leidt op dat ogenblik niet tot het sluiten van het contract.

Standstill-periode (wachttermijn)

sla link op in klembord

Kopieer

Bij grotere opdrachten en zeker voor die opdrachten boven de Europese drempels (artikel 3 KB Rechtsbeschermingswet) moet je als aanbestedende overheid een standstill-periode (artikel 11 KB rechtsbeschermingswet) inlassen. Dat betekent dat je, nadat je alle inschrijvers op de hoogte gebracht hebt van je gunningsbeslissing, gedurende 15 kalenderdagen de andere inschrijvers de kans geeft om een vordering tot schorsing van de beslissing in te stellen bij de bevoegde rechtbank. Pas na het verstrijken van de standstill-periode mag je de opdracht sluiten.

De wachttermijn begint te lopen aan het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt op het einde van het laatste uur van de laatste dag. Als die laatste dag in een weekend of op een feestdag valt, verstrijkt de termijn op het einde van het laatste uur van de eerstvolgende dag.

Bij de eerste fase van een niet-openbare procedure hebben de kandidaten geen recht op een dergelijke wachttermijn. Wel na de tweede fase omdat daar de plaatsing zal plaatsvinden.

Hoewel de inlassing van de standstill omslachtig lijkt, beschermt ze jou als bestuur tegen laattijdige vorderingen door inschrijvers die zich verongelijkt voelen en hun gelijk willen halen voor de rechtbank. Je kunt daarom ook zelf besluiten om vrijwillig zo’n standstill--periode in te bouwen in de procedure, zelfs als het wettelijk niet verplicht is.

Let wel, zelfs in het geval van een standstill-periode kan een inschrijver die zich verongelijkt voelt, achteraf de gunning nog aanvechten bij een rechtbank.

Contractsluiting van de opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Pas na de eventuele standstill-periode kun je de gunning betekenen aan de gekozen inschrijver. Dit betekent ook de sluiting van de opdracht. Met die betekening komt het contract tot stand.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio