Als je als schoolbestuur van het vrij gesubsidieerd onderwijs een aankoop plant, moet je de wetgeving overheidsopdrachten volgen. Wat betekent dat dan concreet voor jou? Welke regels moet je volgen? Moet je ze altijd volgen? En hoe begin je er dan aan? Welke stappen moet je zetten? Moet je alles zelf doen? Op die en nog veel meer andere vragen vind je hier een antwoord.

Wat?

Gunningswijzen en technieken

Selectie en gunning

Het bestek

Opening en onderzoek van de offertes

Gunningsbeslissing, wachttermijn en contractsluiting

Zelf, via aankoopcentrale of raamovereenkomst?

Uitvoering

Wijziging Wet Overheidsopdrachten

Meer informatie

Professionalisering

×
Kijkt als...
Niveau
Regio