Erkenning aannemers

Als een aannemer wil deelnemen aan een overheidsopdracht werken moet hij erkend zijn in een bepaalde categorie en prijsklasse. De prijsklasse geeft aan tot welk maximaal bedrag de aannemer een welbepaalde opdracht mag uitvoeren. De wetgever heeft die maximale bedragen nu aanzienlijk opgetrokken. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juni 2024.

Maximale bedragen voor de eerste 7 klassen:

Klasse  Max. bedrag (excl. btw) tot 1 juni 2024  Max. bedrag (excl. btw) vanaf 1 juni 2024 
135 000 EUR 162 000 EUR
275 000 EUR 330 000 EUR
500 000 EUR 600 000 EUR
900 000 EUR 1 080 000 EUR
1 810 000 EUR 2 172 000 EUR
3 225 000 EUR 3 870 000 EUR
5 330 000 EUR 6 396 000 EUR

Klasse 8-aannemers mogen inschrijven op alle overheidsopdrachten, ook op deze waarvan het maximaal bedrag 6 396 000 euro overschrijdt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio