Big Questions: inspirerende voorbeelden uit proeftuinscholen

Tijdens de samenwerking met KRUIT en UCLL rond de methodiek 'Big Questions' probeerden we één en ander uit in enkele proeftuinscholen. Met veel dank aan de betrokken leraren geven we je hier een inkijk in onze ervaringen.

Over participatie en democratie (Sancta Maria Instituut Aarschot)

sla link op in klembord

Kopieer

Sancta Maria Aarschot wil voornamelijk inzetten op participatie en welbevinden van haar leerling. Zo koos het schoolteam ervoor om hun leerlingenparlement concreet uit te werken en duurzaam te verankeren. Grote vragen zoals 'wanneer ben ik zeker dat mijn mening de juiste is?' en 'Wat versta ik onder een goede democratie' vormden de rode draad doorheen de verschillende initiatieven en projecten.

Over mediawijsheid, duurzaamheid en democratie (Miniemeninstituut Leuven)

sla link op in klembord

Kopieer

In samenwerking met Oxfam en STUK Leuven werden er verschillende projectdagen rond de thema's mediawijsheid en democratie georganiseerd. 

Over duurzaamheid en respect (KS Diest)

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van het vak 'mens en samenleving' werden er in KS Diest verschillende workshops georganiseerd rond thema's zoals reclame, plastic en chocolade. Big questions zoals 'hoe beïnvloedt plastic het leven op aarde?' en 'Hoe kan ik bewust omgaan met voeding?' kwamen er onder meer aan bod.

Over welbevinden en identiteit (Don Bosco Groeneveld Leuven)

sla link op in klembord

Kopieer

Maak kennis met deze school waar ze verschillende projectdagen organiseerden rond zelfbeeld en welbevinden. Don Bosco Groeneveld werkt aan de hand van originele projectdagen (spiegeldagen) aan inspirerend burgerschap.

Over grenzen en migratie (Guldensporencollege Kortrijk)

sla link op in klembord

Kopieer

Op het Guldensporencollege werd er voor de leerlingen van alle richtingen een vak 'burgerzin en actualiteit' ingericht. Leerlingen werden er uitgedaagd om zoals echte journalisten en redacteurs, sterke vragen te stellen, 'fake news' te ontmaskeren en dit rond allerhande burgerschapsthema's (grenzen en migratie, klimaat en actualiteit). Je vindt hier een uitgewerkt praktijkvoorbeeld over het thema 'van grenzen en migratie', een lesvoorbeeld vol inspirerende werkvormen waar geschiedenis en actualiteit samenvloeien. 

Over identiteit, welbevinden en inspiratie ('T Saam Campus Cardijn Diksmuide)

sla link op in klembord

Kopieer

Groeien met vallen en opstaan tot … wie je bent! Deze zin loopt als een rode draad doorheen de verschillende initiatieven en projecten in ’T saam Campus Cardijn in Diksmuide. De grote vragen rond identiteit en welzijn komen er onder andere aanbod in onthaaldagen rond pesten (‘pestival’), rond seksualiteit (‘boem patat’) en de verschillende verrijkende bezinningsweekenden.

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio