Salto: Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid

Het Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO) peilt naar de taalvaardigheid Nederlands van leerlingen bij de start van het 1ste leerjaar van het Nederlandstalig gewoon onderwijs. Een school kan SALTO aanwenden voor de verplichte taalscreening bij de overgang van kleuteronderwijs naar het 1ste leerjaar van het gewoon lager onderwijs.

Wat meet de SALTO? 

sla link op in klembord

Kopieer

Met SALTO ga je na of de leerlingen in het eerste leerjaar voldoende taalvaardig zijn om eenvoudige instructies, vragen en mededelingen te begrijpen.
Uit de resultaten blijkt welke leerlingen extra zorg en ondersteuning nodig hebben voor taalvaardigheid.

Zo kunnen leraren en de school beter inspelen op de noden van de leerlingen. De leraar kan de lessen taalvaardigheid bijsturen. De school kan er haar taalbeleid verder mee ontwikkelen.

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Je neemt de toets af in het begin van het schooljaar, bij voorkeur eind september of begin oktober. De leerlingen doen de test in de voormiddag, wanneer zij zich het best kunnen concentreren. Via realistische, concrete situaties tonen de leerlingen in hoeverre zij de schooltaal begrijpen.

Waar vind je de toets?

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school of leraar kan de toets downloaden via de website van het departement onderwijs.
Op de pagina Mijn Onderwijs voor directies en administraties klik je hiervoor in het blokje Aanmelden op Mijn Onderwijs:

  • Na de aanmelding op Mijn Onderwijs kies je voor het onderwijsniveau 'basisonderwijs'.
  • De knop 'Toetsen voor scholen' verschijnt bovenaan in een donkere balk.
  • Achter de knop 'Toetsen voor scholen' staan alle documenten over SALTO: een introductie, een handleiding, toetsinstructies, printinstructies, informatie over de puntenverdeling en de interpretatie van je resultaten.
  • Zo krijg je toegang voor alle instellingen van het basisonderwijs waarvoor je het thema leerlingen (openbaar) en/of leerlingen (vertrouwelijk) hebt.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio