G-screen: geletterdheid evalueren van jonge kinderen

G-screen is een genormeerd observatie-instrument dat belangrijke attitudes, inzichten en vaardigheden rond geletterdheid van kleuters en jonge kinderen gestandaardiseerd in kaart brengt.

De screening

sla link op in klembord

Kopieer

Om een goed beeld te krijgen van de geletterdheid van hun kleuters, observeer je als leraar van de kleuterschool elk jaar minstens één keer de vijftien geletterdheidsdoelstellingen (waaronder attitudes, inzichten en vaardigheden) van elke kleuter in hun klas.

De afname

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elk van de geletterdheidsdoelstellingen duid je met een kruisje aan op een continuüm waar een kleuter zich op dat moment bevindt. Het continuüm loopt steeds van aanvangsniveau naar einddoel voor de kleuterschool - het na te streven einddoel.

Je kan het instrument downloaden.

Wanneer je niet meteen een beeld hebt van waar een kind zich bevindt op het continuüm, kun je een onderwijsarrangement opzetten waarin een bepaald aspect van geletterdheid aan bod komt en kan geobserveerd worden. Onder de praktijkvoorbeelden kun je zulke onderwijsarrangementen terugvinden. Ook in G-start, het bronnenboek waarvan de G-screen deel uitmaakt, staan geschikte onderwijsarrangementen. Een voorbeeld vind je op de website van G-start.

Informatie doorgeven

sla link op in klembord

Kopieer

Aan het einde van het schooljaar geef je per kleuter het ingevulde instrument door aan de collega van de daaropvolgende klas. Deze collega kan gewoon verder aanduiden op hetzelfde instrument, eventueel met een andere kleur.

Niet alle kinderen zullen op het einde van de derde kleuterklas alle einddoelstellingen hebben bereikt. Dit is niet noodzakelijk een probleem, aangezien geletterdheid zich in het begin van het eerste leerjaar verder kan ontwikkelen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio