Hoe zit het?

Door middel van een vragenlijst (zelfevaluatie), laat je leerlingen stilstaan en nadenken over (te) lang voor een beeldscherm zitten thuis en op school. Ze ontdekken dat een goede houding ook zeer belangrijk is.

VERLOOP

sla link op in klembord

Kopieer

Je laat de leerlingen individueel twee vragenlijsten invullen. Vooraf maak je duidelijk dat de vragenlijsten persoonlijk zijn zodat leerlingen de vragen eerlijk beantwoorden.

Na het invullen van de lijst, laat je de leerlingen reflecteren over schermtijd en zithouding:

  • Waarom is het zo belangrijk om hier aandacht aan te schenken?
  • Wat kunnen gevolgen zijn van te veel voor een scherm zitten of van een slechte zithouding?
  • Wat doe ik als ik voor een scherm zit? Is het altijd nodig of zou ik mijn tijd anders kunnen invullen? Wanneer heb ik een scherm echt nodig en wanneer niet?
  • Wat zou ik nu, na het invullen van de vragenlijst, anders willen doen? Wat heb ik geleerd? Wat neem ik mee?

Een uitgewerkt lespakket ‘Laat jouw beeldscherm sporen na?’ biedt mogelijkheden om te werken aan een goede zithouding en aan een gezond gebruik van laptops, tablets, smartphones …

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio