Kijkwijzer bij de observatie van sociaal-emotionele ontwikkeling

In deze kijkwijzer worden de vragen van het communicatiemodel als basis gebruikt om naar de sociaal-emotionele vaardigheden te kijken van een individuele leerling.

Verloop van de evaluatie

De vragen om na te denken over een communicatieve situatie (communicatiemodel) kunnen helpen bij het observeren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen.

Een kapstok ...

  • Wie?
  • Wat?
  • Waarover?
  • Aan wie?
  • Met welke bedoeling?
  • Hoe?
  • Langs welke weg?
  • In welke omstandigheden?
  • Met welke reactie?

Het voordeel is dat dit geen vreemd model is en dat het ons een vrij algemeen beeld oplevert van wie de kinderen zijn op sociaal-emotioneel vlak.

Het is zeker niet de bedoeling om dit voor elke leerling vraag per vraag in te vullen. Het helpt om te kijken naar een bepaalde leerling om een algemeen beeld over zijn sociaal-emotionele vaardigheden te vormen.

De vragen kunnen inspireren tijdens MDO’s en dergelijke.

Bron

sla link op in klembord

Kopieer

VVKBAO. Praktijkboek ‘Relationele vorming in de basisschool’ p. 558. Plaats: Licap.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio