Positief-negatiefbalans voor kleuters

Je observeert het jonge kind met een bepaalde zorg tijdens zijn spel in de klas en op de speelplaats en noteert de gegevens in een positief-negatiefbalans. Zo verzamel je meer informatie over het kind. Op basis hiervan zoek je ook naar verbeteracties

Observeren

sla link op in klembord

Kopieer

Je observeert de jonge kinderen in hun spel op de speelplaats of in de hoeken. Vooraf maak je een keuze van welk(e) kind(eren) je specifiek aan het spelen wil zien en wat je wilt observeren naar aanleiding van een zorg rond dit kind. Het is zeker niet de bedoeling om voor elk kind of voor alle ontwikkelvelden een positief-negatiefbalans op te maken.

Naargelang het ontwikkelveld dat je wilt observeren, zet je deze doelen in de focus. In het evaluatievoorbeeld hier gaat het om de doelen van innerlijk kompas.

Positief-negatief balans voor innerlijk kompas (voorbeeld)

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens het observeren (of nadien tijdens een rustig moment) noteer je wat je waarneemt. Je hebt hierbij vooral aandacht voor:

  • De identiteit van het kind: hoe zie je het kind tussen de andere kinderen? Hoe is het contact met vriendjes en de leraar? Kent het kind zichzelf, hoe schat hij zich in? Hoe gaat hij om met moeilijke situaties?
  • Levensbeschouwelijke grondhouding: hoe staat het kind in het dagelijkse leven? Waarover stelt hij zich vragen? Hoe kijkt hij naar andere kinderen en volwassenen?
  • Waardengevoeligheid en normbesef: wat vindt het kind belangrijk? Hoe gaat hij om met afspraken? Komt hij zelf tot afspraken? In welke mate stimuleert hij andere kinderen om regels en afspraken na te leven?
  • Veerkracht: aan welke dingen beleeft het kind plezier? Wat vindt hij helemaal niet leuk? Hoe geeft hij aan wanneer hij iets niet leuk vindt of iets niet wil? In hoeverre komt hij op voor zichzelf? Of voor een ander? In welke mate kan het kind om met veranderende omstandigheden? Wat doet hij als het moeilijk wordt?

Acties na de observatie

sla link op in klembord

Kopieer

Je stelt nu acties op om de geobserveerde kinderen positief te stimuleren. Je maakt hierbij vooral gebruik van de positieve kenmerken van het kind. Na een periode evalueer je opnieuw het kind (de kinderen) om te kijken of er evolutie is en of nieuwe/verdere acties al dan niet nodig zijn.

Ter info

sla link op in klembord

Kopieer

Een positief-negatief balans kun je opstellen voor alle ontwikkelvelden. De generieke doelen en referentieleeftijden geven richting aan de observatie. Daarnaast kan je ook een balans invullen als synthese op de evaluatie van alle ontwikkelvelden.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio