Opzoekwerk

Na het invullen van een toets (over eender welk thema), krijgen de leerlingen vijf minuten de tijd om nog niet ingevulde vragen met behulp van informatiebronnen naar keuze in te vullen. Nadien reflecteren de leraar en leerlingen over hun aanpak.

Opzoekwerk op het einde van een toets

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen maken een toets (over ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, taalontwikkeling, wiskundige ontwikkeling …)
Je geeft vijf minuten voor het einde van de toets een signaal. Dit signaal wil zeggen dat het toegestaan is verschillende informatiebronnen naar keuze te gebruiken om een antwoord te formuleren op vragen waarvan de leerling het antwoord niet weet. Hiervoor gebruikt de leerling een groene pen, zodat duidelijk is welke vragen zonder en welke vragen met extra informatiebronnen werden ingevuld.

Op deze manier leren leerlingen om, net zoals in hun latere leven waar ze soms (of net vaak) iets niet zullen weten, op zoek te gaan in beschikbare hulpmiddelen om alsnog verder te kunnen. De tijd die leerlingen hiervoor krijgen, is kort genoeg om niet de hele toets met behulp van extra bronnen te maken (en het toch aan te raden is om te studeren).

Nabespreking

sla link op in klembord

Kopieer

Als de leerlingen hun verbeterde toets terugkrijgen, bespreken ze het hanteren van informatiebronnen aan de hand van de volgende richtvragen:

  • Welke informatiebronnen heb je gebruikt?
  • Hoe heb je beslist welke informatiebron je zou gebruiken?
  • Wist je al welke informatiebron je zou gebruiken tijdens het invullen van de toets?
  • Welk soort informatie heb je op het einde nog kunnen toevoegen met behulp van extra informatiebronnen?
  • Is dit makkelijk als je de leerstof in zijn geheel niet begrijpt of kent? Waarom niet?
  • Hoe zorg je ervoor dat je snel informatie kan opzoeken? Wat kan je hier in de toekomst bij helpen?
  • Heb je je eigen notities of werkboek gebruikt als informatiebron? Waarop moet je in dit geval zeker letten? (Je werkboek moet correct ingevuld, verbeterd zijn. Je moet overzichtelijk noteren. Schema's zijn handig ...)

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio