Samenwerkingsproject

De leerlingen evalueren hun samenwerking aan de hand van individuele vragen en vragen die ze bespreken in groep.

Nadat leerlingen in een project of voor een taak hebben samengewerkt in groepen van drie, vier of vijf leerlingen, evalueren ze op het einde de samenwerking in de groep. Ze gebruiken hiervoor de bijlage 'Samenwerkingsproject werkblad' waarop ze hun antwoorden invullen.

Over de vragen op het eerste deel van het werkblad denken ze eerst individueel na.
Over de vragen op het tweede deel van het werkblad denken ze in groep na. Om beurt kiest een leerling een vraag, leidt hij het gesprek over deze vraag en vertelt nadien de essentie aan de klas.

Dit evaluatie-instrument is uitgewerkt terug te vinden als onderdeel van het praktijkvoorbeeld 'Grote taart, kleine voeten' (https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/bib/2dc904eb-c909-476b-9863-b5592524d89a)

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio