Het Muzenboek

In deze portfolio verzamelen de leerlingen via tekeningen, verslagen, foto’s, werkstukjes … informatie over hun muzisch handelen. Daarbij is er ook ruimte voor hun eigen beleving (ideeën, emoties, welbevinden …) en die van de leraar of klasgenoten.

In het muzisch dagboek brengen de leerlingen verslag uit over hun muzisch handelen. Dat doen ze aan de hand van allerlei symbolen, verslagjes, fotoreportages, afbeeldingen ...

Het dagboek

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leerling maakt een origineel kaft voor zijn muzisch dagboek en verzint er een originele titel bij. Net als bij een echt dagboek wordt er chronologisch gewerkt. Je plant regelmatig tijd en ruimte, zodat leerlingen in hun dagboek kunnen werken.

Je voorziet voorbeeldbladen en stickers. Op de voorbeeldbladen maken de leerlingen 'verslag' van het muzisch arrangement, bijvoorbeeld door een zelf geschreven tekst, lied of gedicht, een tekening, een foto, een werkstuk ...

Via voorgedrukte etiketten geef je richting aan het nadenken en het reflecteren van de leerlingen. Deze etiketten worden dan bij het verslag geplakt.

Zelf reflecteer je ook via etiketten op het creatieve werk van de leerlingen. Hierbij kun je focussen op het proces, op het resultaat of op de ervaringen van de leerling zelf.

De muzische dagboeken krijgen een plaats in de klas (bijvoorbeeld in de klasbibliotheek). Op deze manier kunnen kinderen ook samen snuisteren in de dagboekjes en ontstaat er communicatie tussen de leerlingen en leren ze van elkaars ervaringen.

Door gebruik te maken van symbolen voor de vier bouwstenen, leren de leerlingen de begrippen 'beeld, muziek, dans en drama' ook herkennen, benoemen en hanteren.

Het spreekt voor zich dat het voorbeeldblad en de etiketten maar voorbeelden zijn, die kunnen aangepast worden naar de eigen context en ideeën.

Communicatie naar ouders

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen nemen hun muzisch dagboek regelmatig mee naar huis. Hierdoor krijgen ook de ouders de kans om met hun kinderen in gesprek te gaan rond hun creatieve werk. Net zoals de leraar mogen ook ouders wat neerschrijven in het dagboek. Op die manier is er feedback van alle partijen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio